Skal du sende innlegg til Utrop?

Les denne teksten.

I Utrop har vi et bredt perspektiv på Norge, og på «verden i Norge», og vi synes stort sett alt som rører seg i samfunnet er spennende. Derfor vil vi nødig legge bånd på deg som skribent.

Vi ber allikevel om at du studerer følgende sjekkliste når du ønsker å presentere oss for en tekst, slik at samarbeidet med oss blir både effektivt og hyggelig:

 • KONTAKT: Send ditt debattinnlegg i et Word-dokument til [email protected] eller [email protected]
 • BEHANDLINGSTID: Vi får mange tekster, og behandler dem løpende, så det kan gå litt tid før du får svar. Alle får allikevel svar, og som oftest vil du høre fra oss innen 72 timer eller før.
 • TEKSTENS LENGDE: Tekstene bør være et sted mellom 300 og 1000 ord. Kan dog være noe lengre dersom det er snakk om en analyse/kronikk med en større gjennomgang av et tema.

I regelen er de korteste tekstene ofte best!

 • SENDT TIL FLERE?: Som hovedregel publiserer vi kun tekster som er skrevet eksklusivt for oss – men med enkelte unntak der vi opplever at temaet er spesielt interessant for våre lesere.
  I tilfeller der teksten er sendt til andre eller publisert hos andre ber vi om at du opplyser om dette i din henvendelse til oss.
 • PUBLISERINGSDATO: Vi garanterer aldri en publiseringsdato, men kan gi en indikasjon. Datoen kan endre seg etter våre behov. Du må gjerne ønske deg en dato, eller gjøre oss oppmerksomme på saker som er ekstra tidsaktuelle, men vi kan ikke garantere et publiseringstidspunkt.
 • DITT PRODUKT: Nå du leverer en tekst til oss, skal den være et ferdig produkt. Vi kan ikke sette sammen tekster basert på løse segmenter ord, setninger og tanker. Dersom det du har skrevet er et utkast du ønsker respons på før du produserer teksten, ber vi om at du gjør spesielt oppmerksom på dette. Vi har ikke mulighet for å gå i detaljer om utkastets innhold, men gir gjerne en kort tilbakemelding.
 • DESKING: Når du har levert teksten, deskes teksten fra vår side. Det vil si at teksten settes opp etter et format som korresponderer med vårt publiseringsverktøy og vår layout. I denne prosessen konstruerer vi også en passende tittel, ingress, mellomtitler, fremhevet sitat og byline, samt velger et passende bilde. Du må gjerne legge ved et bilde du ønsker at vi skal bruke, men vi kan ikke garantere at valget faller på akkurat dette bildet. Vi forbeholder oss retten til å gjøre justeringer i teksten som tydeliggjør tekstens budskap, og vi har ikke mulighet for å gå i dialog om dette etter desking.

Ha tillit til at en tekst alltid blir bedre etter at et ekstra sett med øyne har studert den!

 • TEMA: Vi ønsker oss innlegg om tidsaktuelle temaer, men gjerne med koblinger til mer tidløse, etiske spørsmål. Hvis du er forarget over at et tilbud for enslige asylsøkere nedlegges, er det også alltid interessant å høre litt om hva dette er et symptom på i den store sammenhengen. Omvendt er det også fint, hvis du er den filosofiske typen, om du kobler filosofien på en konkret begivenhet i samfunnet. Videre ønsker vi oss først og fremst tekster som er relevant for det mangfoldige Norge, men vi tar også imot tekster med temaer fra andre land, da gjerne med en kobling til hvorfor temaet angår mennesker i Norge. Du må altså gjerne skrive om utviklingen i amerikansk politikk, men da ønsker vi en tekst der du forklarer hvordan amerikansk politikk affekterer mennesker i Norge.
 • HONORAR: Leserinnlegg og kronikker honoreres vanligvis ikke.
 • RETTIGHETER:
  Innsending av stoff er samtidig et aksept for Utrops publiseringsvilkår: Generelle vilkår

NOEN SKRIVETIPS:

Som nevnt, ber vi om at teksten din utgjør et ferdig produkt ved levering. Vi gjør noen ganger justeringer under desking, men ber allikevel om at teksten din er utstyrt med følgende når du leverer:

 • Tittel
 • Forfatternavn (med ønsket titulering)
 • Portrettbilde av forfatter
 • Ingress (som, med noen korte setninger oppsummerer innholdet)
 • Bildetekst
 • Inndeling i avsnitt
 • Mellomtitler
 • Korrekte opplysninger:

Du bør kontrollere fakta i det du skriver. Unngå å fremsette påstander dersom du ikke kan dokumentere dem eller ikke er sikker på om de stemmer.

Du bør altså ikke skrive:

«Skattenivået i Norge har skutt i været»,

hvis det bare er en følelse du har, og du ikke har dokumentasjon/referanser som underbygger påstanden.

 • Fullstendige, riktig stavet navn, titler og referanser når du refererer til ulike begivenheter:

Det er ikke nok å skrive

«Sollbærg sa at Errdogann er grei».

Du bør skrive:

«Norges statsminister, Erna Solberg, sa i et intervju med Aftenposten den 12. november 2019 at hun opplever Tyrkias president, Recep Tayyip Erdoğan som en dyktig leder.» Stavemåer, titler, datoer og kilder skal altså være kontrollert av deg som skribent før levering.

 • «Hode og hale», altså at teksten har en logisk dramaturgi med introduksjon til tema, argumentasjon og en form for konklusjon eller et åpent spørsmål.
 • Konkrete utfordringer / løsningsforslag:

Hvis du i en tekst ønsker å belyse tvilsom behandling av asylsøkere, og har skrevet:

«Alle mennesker bør respektere hverandre og vise omsorg»,

bør du også ha med:

«Jeg vil med dette utfordre leder for Politiets utelendingsenhet, Morten Hojem Ervik, til å gjøre rede for boforholdene ved Politiets utlendingsinternat, Trandum».

 • Lett forståelige ord og setninger:

Husk at en leservennlig setning sjeldent har mer enn 22-25 ord, og at fremmedord og sammensatte ord med mange stavelser ofte virker forstyrrende på tekstens budskap. Unngå setninger som:

«Det kan, under enkelte omstendigheter, eventuelt anses som hensiktsmessig å redusere timeantallskravsgrensepunktet, hva norsksundervisningskravreglementet angår.»

Skriv da heller:

«Det hadde vært lurt å senke kravene til norskundervisning.»

God skrivelyst!