77Shares

Personer som er i Norge uten oppholdstillatelse blir ofte kalt papirløse migranter. De blir kalt papirløse fordi de mangler papiret som sier at de har oppholdstillatelse. Det er ikke lov å bo i Norge uten oppholdstillatelse. De er ikke i Norge på ferie. De er her ulovlig.

Personer uten oppholdstillatelse kan ikke jobbe i Norge, de kan ikke gå på skole her og de kan ikke kjøpe et sted å bo eller leie en bolig. De bor ofte hos noen de kjenner.

Personer som er ulovlig i Norge får ikke helsehjelp av staten. De må gå til Helsesenteret for papirløse hvis de er syke. Der får de snakke med lege eller sykepleier eller psykolog. De får medisiner. Helsesenteret kan hjelpe litt, men ikke mye. Det er Kirkens Bymisjon og Røde Kors som eier Helsesenteret. De gir penger til Helsesenteret.

Oslo kommune har gitt 1,6 millioner kroner til Helsesenteret for 2020. Det var 100 000 kroner mer enn i fjor. Byrådet i Oslo sier at de papirløse skal få mer hjelp.  Byrådet vil at staten tar et større ansvar for de papirløse. Byrået vil gi mer penger til Helsesenteret og andre som hjelper papirløse. De vil gi mer penger til medisinsk hjelp, vaksiner og legemidler til papirløse.

– Dette er veldig bra, sier Linnea Näsholm. Hun er leder for Helsesenteret for papirløse. Før var Frode Eick leder. Han var leder i 10 år.

Linnea Näsholm er 35 år. Hun har jobbet på Helsesenteret siden 2011. Hun har også jobbet i Leger uten grenser. Hun har jobbet i Egypt, Sør-Sudan og Pakistan.

– Vi på Helsesenteret synes det er fint at Oslo kommune støtter oss, sier Linnea Näsholm ved Helsesenteret for papirløse migranter.

 

ORDLISTE:

Oppholdstillatelse: Tillatelse/lov til å bo i Norge.
Papirløse migranter: personer som kommer til Norge uten å ha oppholdstillatelse.
Helsehjelp: hjelp når du ikke er frisk.
Byrådet: bestemmer i en by. Her: byrådet i Oslo. Byrådet er valgt av dem som bor i Oslo.