Invitasjon til å delta i et forskningsprosjekt som handler om tilbakekall av norsk statsborgerskap

22Shares

Hvem kan delta?
Jeg ønsker å intervjue deg hvis du selv, eller noen i familien din, har fått varsel eller vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Jeg vil gjerne høre hvordan du/dere opplever denne situasjonen og hvilke konsekvenser situasjonen har for deg og dine nærmeste. Deltakelse i prosjektet innebærer å delta i et intervju som vil vare fra én til to timer, avhengig av hvor mye tid du har. Intervjuet kan gjøres på et tidspunkt og et sted som passer for deg.

Intervjuet kan også tas på telefon eller Skype, hvis det er enklest for deg. Jeg er interessert i hvordan tilbakekall påvirker familier, så hvis flere i familien har lyst til å delta i intervju, er det fint.

Hvorfor delta?
Tilbakekall av statsborgerskap er en inngripende praksis med store konsekvenser, både for
enkeltpersoner, familier og enkelte innvandrergrupper. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om hvordan tilbakekall av statsborgerskap oppleves av den enkelte og menneskene rundt.

Ved å delta i intervju, vil du få mulighet til å snakke om situasjonen din og hvordan du har opplevd kontakten med myndighetene. Jeg kommer også til å intervjue norske myndigheter for å høre om hvordan de jobber med disse sakene generelt. Dette prosjektet kan derfor være en kanal for deg å gi tilbakemelding til norske myndigheter.

VIKTIG: Dette er en uavhengig forskningsstudie. Deltakelse i dette forskningsprosjektet vil ikke påvirke behandlingen av saken din. Personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, kun av meg. Du vil bli anonymisert, det vil si at du ikke vil kunne gjenkjennes i publikasjoner.

Hvis du ønsker å delta, eller har spørsmål om prosjektet, send en e-post til
[email protected] eller ta kontakt på telefon +4790190489.

Med vennlig hilsen,
Simon Roland Birkvad
Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo