Invitasjon til å delta i et forskningsprosjekt som handler om tilbakekall av norsk statsborgerskap

Dette er en invitasjon til å delta i et forskningsprosjekt som handler om tilbakekall av norsk statsborgerskap. Forskningsprosjektet er en doktorgradsstudie ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunn
Etter ‘flyktningkrisen’ i 2015, trappet norske myndigheter opp innsatsen for å trekke tilbake
statsborgerskap fra innvandrere og barn av innvandrere i Norge. Formålet med prosjektet er å
undersøke hvordan mennesker opplever å stå i denne krevende situasjonen, og hvilke konsekvenser det har for dagligliv, familieliv, følelse av trygghet og tilhørighet og framtidsutsikter.

Hvem kan delta?
Det er to grupper jeg gjerne vil snakke med:
1. Direkte berørte: Personer og familier som har mistet eller har fått varsel om tilbakekall av
norsk statsborgerskap.

2. Indirekte berørte: Barn av innvandrere som har hørt om regjeringens tilbakekallspolitikk, og
som ønsker å dele tanker, følelser og meninger rundt dette temaet. Du trenger ikke være
direkte berørt av tilbakekall selv.

Hva innebærer det å delta?
Deltakelse i prosjektet innebærer å delta i et intervju som vil vare fra én til to timer, avhengig av hvor mye tid du har. Intervjuet kan gjøres på et tidspunkt og et sted som passer for deg. Hvis du bor på et annet sted enn Østlandet, kan jeg enten komme til ditt bosted, eller så kan vi ta intervjuet på telefon (eller Zoom, Skype e.l.).

Hvorfor delta?
Jeg er klar over at dette er et sensitivt og vanskelig tema å snakke om, særlig med ukjente. Men
tilbakekall av statsborgerskap har store konsekvenser for alle menneskene som rammes. Derfor er veldig viktig at vi får forskning og kunnskap om hvordan det påvirker individer, familier og hele grupper.

VIKTIG: Dette er en uavhengig forskningsstudie, og har ingenting med saksbehandlingen til
UDI og norske innvandringsmyndigheter å gjøre. Deltakelse i dette forskningsprosjektet vil ikke
påvirke behandlingen av saken din. Du kan være trygg på at alle personopplysninger vil bli
behandlet konfidensielt, kun av meg. Du vil bli anonymisert, det vil si at du ikke vil kunne
gjenkjennes i publikasjoner.

Hvis du ønsker å delta, eller har spørsmål om prosjektet, send en e-post til [email protected]
eller ta kontakt på telefon +47 90190489.

Med vennlig hilsen,
Simon Roland Birkvad
Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
https://www.sv.uio.no/iss/personer/vit/simonrb/index.html