Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

I 2002 sa 53 prosent seg enige i at det burde bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens det i 2019 er 23 prosent som svarer dette.
Foto: Bjørn Smestad
Årets SSB-undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring viser at trenden fra de siste årene fortsetter, med stadig mer positive holdninger.

Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag. Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere, blitt betydelig mindre, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I undersøkelsen uttrykker flertallet (56 prosent) at de er fornøyd med det regelverket som gjelder for å få opphold i Norge og svarer at det bør være som det er i dag. Dette er en økning på 17 prosentpoeng siden 2002, og 3 prosentpoeng bare i løpet av det siste året.

– Det er gledelig at flere er positive til innvandrere. Jeg tror det blant annet handler om at flere ser at integreringspolitikken virker. Vi er i gang med et integreringsløft som skal få flere i jobb og utdanning, det håper jeg også vil bidra til positive holdninger til innvandrere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han legger til at vi må bli bedre til å ta i bruk den kompetansen innvandrerne har.

– Det kan skape flere arbeidsplasser og være med på å styrke norsk arbeidsliv, sier Sanner.

I 2002 sa et knapt flertall (53 prosent) seg enige i at det burde bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens det i 2019 er 23 prosent som svarer dette. På den andre siden er det i år 14 prosent som mener at det bør bli lettere. Til tross for at det er en økning, utgjør det likevel et klart mindretall.

Vi er stort sett positive til innvandreres innsats i arbeidslivet. Oppslutningen om dette har vært stor siden 2002, med noen variasjoner fra år til år. I fjor er andelen som er enige, 76 prosent. Det er 4 prosentpoeng flere enn året før.

Fra 2018 til i år har andelen uenige gått opp med 4 prosentpoeng, mens andelen enige har gått ned med 5 prosentpoeng.

Andelen som sier seg enig i påstanden om at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene, synker jevnt fra 41 prosent i 2002 til 24 prosent i fjor, mens andelen som er uenige stiger fra 43 prosent i 2002 til 59 prosent i 2019.