Tvangsekteskap er ikke min kultur!

MiRA-Senteret er den eneste landsdekkende organisasjonen for innvandrer- og flyktningkvinner i Norge. Vi har i en årrekke jobbet med spørsmål som omhandler minoritetskvinners levekår i Norge, blant annet likestilling, rasisme, tvangsekteskap, omskjæring og seksualitet. Senteret er en viktig pådriver for at unge jenter selv skal komme til orde.

Et av våre store satsningsområder har i mange vært å jobbe forebyggende for å bekjempe tvangsekteskap. Ekteskap kan for mange unge jenter med minoritetsbakgrunn være et stort dilemma:

* Skal jeg finne en partner selv?
* Skal familien min arrangere ekteskap for meg?
* Hvor går grensen mellom arrangert og tvang?

6. september arrangerer MiRA-Senteret konferanse i Tromsø om forebygging av tvangsekteskap og andre former for overgrep.

Konferansen vil sette fokus på betydningen av nettverk blant minoritetsjenter, empowerment av kvinner og hvordan man kan skape dialog og forståelse på tvers av generasjonene.

Konferansen vil blant annet ta opp følgende temaer:

– hva er tvang?

– hvordan kan man lære å si nei

– hvordan kan hjelpeapparatet arbeide med jenter som er utsatt for tvangsekteskap?

– forebyggende tiltak mot tvangsekteskap

– hva er arrangert ekteskap?

MiRA-Senteret vil dele av den kunnskapen vi har på feltet, og du vil bli kjent med det arbeidet som blir drevet mot tvangsekteskap i andre europeiske land.

Foredragsholdere vil være Humera Khan fra An-nisa society i England, Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret m.fl. Endelig program vil bli tilsendt etter påmelding.

Konferansen er av interesse for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, ansatte innenfor skole og offentlig hjelpeapparat, og alle andre interesserte. Vi vil spesielt oppfordre unge jenter og kvinner til å komme og være med å skape debatt om et tema som omhandler dem.

Deltageravgift kr. 500,-. Gratis adgang for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn som er studenter, arbeidsledige eller på annen måte har begrensede økonomiske midler.

Påmelding innen 28. august til [email protected]  eller tlf. 22 11 69 20.

Bindende påmelding.