“Words one path to peace and understanding”

Internasjonale litteraturdager i Oslo.

Du store verden! er stolt over å kunne annonsere sin første internasjonale litteraturfestival. Hovedprogrammet foregår i et stort boktelt ved Spikersuppa i sentrum av Oslo.

Festivalen er rettet mot publikum med et mangfold av litterære aktiviteter og underholdning i teltet – og mot faglige miljøer.

Festivalen åpner offisielt kl. 10 den 18. september, og det vil foregå mange forskjellige aktiviteter samtidig gjennom tre fulle dager. Aktivitetene inkluderer bl.a. underholdning, foredrag og intervjuer på spesielle temaer, stunts, stands, boksignering, boksalg på Tronsmo bokhandel og informasjon vedrørende hvordan man kan evt. bestille de profilerte bøker online direkte fra forlagene, bokutstillinger (både i festivalteltet og hos andre litterære institusjoner i Oslo), en spesiell «boklansering» av nye internasjonale titler og mer.

Programmet inkluderer daglige seminarer med inviterte gjester og eksperter fra Norge og utlandet, som vil tale og debattere mange dagsaktuelle internasjonale spørsmål, blant annet:

Fremmedspråklig forfatterskap
– å skrive og gi ut bøker på andre språk enn morsmålet i bostedslandet – utfordringer for forlag, oversettere, forfattere og bokhandel. Skal alt oversettes til landets morsmål? Finnes det et nasjonalt marked for bøker som ikke blir oversatt?

To-språklig forfatterskap
– to-språklige og flerspråklige utgivelser av fin-litteratur – historikk, tradisjon, utfordringer og fordeler med hensyn til flerspråklige utgivelser (i samme bok) i dagens verdenssamfunn

Publisering på internasjonalt nivå, med undertema på nye medier og fremtidige distribusjonskanaler
– internasjonale trender innenfor bokutgivelse i dagens (og morgendagens) samfunn: trender og visjoner for fremtiden – Hvordan blir litteratur og dets industri påvirket av digitalisering, og hvordan kan små forlag og forlag som ivaretar spesielle nisjer innen for litteratur møte utfordringene? Hvordan møter bokhandlere, biblioteker og leserne den nye teknologien? Blir det nye typer litteratur som er tilpasset den nye teknologien, som f.eks. bøker på «cyberspråk» eller i «urbandialekt» som leses på iPod, på mobiltelefonen, på Kindle osv.?

Det blir opplesninger, foredrag, boklanseringer, intervjuer og samtaler. Institusjoner presenterer seg på informasjonsstands, og scenen inntas både av litterære og andre kunstneriske aktører.

Det er fri adgang til alle aktivitetene i teltet.

Av deltagende forfattere kan vi nevne:
Dr. Santosh Kumar (India), Albert Russo (Belgia/Frankrike/Congo), Fabio Croce (Italia), Pradip Choudhuri (India), Dr. Amitabh Mitra (Sør Afrika), Elyas Poorgholam (Norge/Iran), Adam Donaldson Powell (Norge/USA) og Erling Kittelsen (Norge).

Fullstendig oversikt over gjester, program og aktiviteter blir kunngjort på disse sidene – med fortløpende oppdateringer.

WORDS samarbeider med andre aktører som har litterære arrangementer i samme tidsperiode. Linker til disse vil etter hvert bli lagt ut på web-sidene.

Med forbehold om vurdering av plass, form og relevans, inviterer WORDS forfattere og institusjoner til å ha egne informasjonsstands og/eller egne aktiviteter i teltet.
Ta kontakt!

WORDS støttes av Norsk kulturråd, Institusjonen Fritt Ord og Oslo kommune.

Kontakt: [email protected]
www.du-store-verden.no