Norges multikulturelle kilder. Mennesker, samfunn og identitet

 
Foto: bibliotekutvikling
Nasjonalbiblioteket inviterer til fagseminar. 

Formålet med dette seminaret er rette søkelyset mot Norges multikulturelle kilder ved å undersøke materialets hva, hvor og hvordan. Hva inneholder de? Hvor finnes de? Og hvordan kan vi bruke dem?

For å bidra til en helhetlig samfunnsdokumentasjon er det viktig at institusjoner
samler, bevarer og formidler et bredt spekter av kilder skapt av og for innvandrerog
minoritetsbefolkningen. Et variert og rikt kildemateriale utgjør byggeklosser til
identitetsprosesser for individer, grupper, lokalsamfunn og nasjoner.

Til dette seminarer inviterer vi representanter for en rekke ABM-institusjoner, forskere og andre relevante aktører med kildemateriale som gir tilgang til migranters og minoriteters egne stemmer. Gjennom korte foredrag skal vi belyse både hva slags kildemateriale som finnes, hvilke muligheter materialet representerer for forskning og formidling, og hva som eventuelt kan gjøres for å skape en samlet oversikt over materialet til hjelp for framtidens brukere. Vi håper at seminaret kan bidra til kompetanseheving for ABM-medarbeidere, målgrupper og andre relevante aktører.

Bakgrunn
Kilder og litteratur som inneholder innvandrernes og minoritetenes egne stemmer har vært dårlig representert i offentlige bevaringsinstitusjoner. Men det betyr på ingen måte at disse kildegruppene ikke dokumenteres. Forskere, frivillige organisasjoner, journalister, og ildsjeler innenfor sivilsamfunnet – for ikke å snakke om minoritetene selv – har produsert et variert kildemateriale i form av brev, fotografier, filmer, videoer, intervjuer, biografiske notater, livshistorier, sakprosa og fiksjonslitteratur. Poenget er imidlertid at dette kildematerialet i stor grad er spredt og delvis usynlig.

Program – Tirsdag, 18. september 2018

10:00 Velkommen. «Norges multikulturelle kilder: Hva inneholder de? Hvor finnes de? Og hvordan kan de brukes?» Michelle Tisdel, sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

10:30 «Livshistorier som kildemigrasjonshistorie» Knut Kjeldstadli, historiker ved UiO

11:00 «Om prosjektet Norsk i går, i dag, i morgen» Kristin Gaukstad, Avd. leder dokumentasjon og samlinger og museolog – seksjon for samlingsforvaltning ved Oslo Museum

11:30 «Multikulturelle arkiver – prosjekter og arbeidsdeling i arkivsektoren» Ellen Røsjø, seniorrådgiver ved Riksarkivet

12:00 Lunsj på egen hånd

13:00 «Sjeldne kilder i Samora gjennom 40 år» Khalid Salimi, forfatter og redaktør fortidsskriftet Samora

13:30 Innlegg ved Iffit Qureshi, fotograf, fotojournalist, samfunnsdebattant og frilansprodusent for BBC

14:00 «Et bittelite stykke norgeshistorie – og hvorfor det er viktig» Monica Ifejilika, musikkartist, medlem i artistkollektiv Queendom og tidl. medlem i ungdomsorganisasjonen AYIN

14:30 Pause

14:45 «De tror ikke på meg…» – sørvietnameseres minner om Vietnam-krigen» Ola Alsvik, historiker og forsker ved Nasjonalbiblioteket, (Norsk lokalhistorisk institutt)

15:15 Innlegg ved Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved OsloMet (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning)

15:45 Oppsummering

Arrangementet vil sendes direkte på Nasjonalbibliotekets nettside. Følg med her:
www.nb.no/hva-skjer/

Nasjonalbiblioteket: Oslo-Besøksadresse Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo