Sammen for en bedre hverdag

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Ukrainske flyktninger i Norge markerer toårsdagen for krigsutbruddet - 24.02.2024 LDO kan måtte handskes med flere kommuner som varsler «Drammen-vedtak» - 24.02.2024 Klokkene i Nidarosdomen ringer for krigsofre og flyktninger - 23.02.2024 Konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 5 […]

Konferansen er en videreføring av erfaringskonferansen som i 5 år ble
gjennomført av nettverk for forebyggende og helsefremmende arbeid mot barn, unge og
foreldre med diasporabakgrunn.

Tema for dager er dialogbasert empowerment, med fokus på engasjement og motivasjon.
Hvordan skal vi arbeide med målgruppen for å vekke interessen, og hvordan kan vi drive
mer helsefremmende og forebyggende arbeid som utgjør en forskjell?

I tillegg ser vi på koronakrisen – hva har vi lært som er verdt å ta med seg videre?

Resultatmål: «Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Norge og hva er
det nødvendig å gjøre?»

Program

Konferansespråk: Norsk, engelsk og urdu.

16:00-16:25 Registrering av deltagere
16:25-16:40 Resitasjon fra Koranen (arabisk med norsk oversettelse)
16:40-16:45 Velkomsttale Imam Syed Nehmat Ali Shah, CJAS
16:50-17:10 Koronakrisen – hva har vi lært så langt med tanke på videre
samarbeid mellom det offentlige og diaspora organisasjoner v/Tayyab M. Choudri, daglig leder i IHSG
17:10-17:20 Kort innlegg v/Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombud i Oslo
17:20-18:30 Hva veit vi om negativ sosial kontroll? Hvordan kan vi
arbeide med det? v/Leoul Mekonen, medlem av IHSG
18:30-19:00 Presentasjon av 5 inviterte innledere: Anika Campbell, seniorrådgiver IMDi. Oddvar T. Faltin, teamleder for helse- og omsorgstjenester hos Ombudet, Akhtar Chaudhry, far og norsk politiker, Andrea Skaarer Kreutz, direktør Stiftelsen Amathea. Ali Tayyab, East Meets West- ungdomsrepresentant.

Hver deltager får anledning til å holde et kort innlegg – erfaring, interesse og forventninger.
Debattleder- Shazia Majothi, miljøterapeut og styremedlem i IHSG

19:20- 20:05 Hovedgjest, Pakistans ambassadør H.E Zaheer Parvaiz Khan, har avslutningstale. Pakistansk middag i galleriet og sosialt samvær.

Arrangementet er gratis og åpen for alle, men vi trenger påmelding: [email protected] eller
SMS 41694303, med navn og mobilnummer.

Tidspunkt: 12.08, 16:00-20:00.
Sted: Sentral Jammat Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgate 10.