Du kan få bot på 20 000 kroner hvis du ikke drar på karantenehotell.
Foto: Flickr
Det er stor forskjell mellom politidistriktene i hvor mange pengebøter de skriver ut for brudd på plikten om karantenehotell.

Over halvparten av alle foreleggene for dette i Norge er skrevet ut av Vest politidistrikt, viser NRKs gjennomgang av sakene så langt i år.

Mens Øst politidistrikt har behandlet 270 saker om brudd på plikten om hotellkarantene, og bare gitt 8 forelegg, har Vest gitt 25 personer bot for det samme. Politidistriktet sier ikke hvor mange saker de har behandlet, men at de har lagt vekk færre enn 25.

Advokat John Christian Elden ber Riksadvokaten komme på banen.

– Lik behandling av like tilfeller er et viktig ideal i behandlingen av straffesaker. Det er vanlig, og vi må regne med visse forskjeller i distriktene, sier statsadvokat Tone Aase hos Riksadvokaten.

Hun legger til at det ikke kan utelukkes at det på dette feltet er større forskjeller enn det som er naturlig.

Vest politidistrikt opplyser at de har jobbet aktivt med å følge smittevernforskriften.

ORDLISTE

forelegg: pengebot

brudd på plikten: ikke følge lover, regler og plikter

komme på banen: gjøre noe med saken, ta tak i problemet

utelukke: se bort fra