Frokostseminar om ytringsfrihet og sivil ulydighet

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) – Større interesse i Vesten for arabisk kunst - 01.03.2024 Halv million tyskere demonstrerte mot ytre høyre - 29.02.2024 Krigsvitner i kunsterisk samarbeidsprosjekt på Arkivet - 29.02.2024 NIM og Amnesty ønsker velkommen til frokostseminar om sivil ulydighet 15. februar kl. 09.00–10.00 […]

NIM og Amnesty ønsker velkommen til frokostseminar om sivil ulydighet 15. februar kl. 09.00–10.00 i Akersgata 8.

Sivil ulydighet har en lang historie som virkemiddel for å løfte samfunnsspørsmål frem i folks bevissthet. Slik ulydighet ble brukt i kampen for Indias uavhengighet fra Storbritannia, stemmerett for kvinner, borgerrettsbevegelsen i USA og under i Alta-aksjonen her hjemme. De senere årene har sivil ulydighet for klima og miljø, og for urfolks rettigheter, fått mye oppmerksomhet i Norge, med alt fra protest mot gruvedrift i Nussir og nedtagging av Monolitten i Oslo.

Slike fredelige, ikke-voldelige sivile ulydighetsaksjoner er beskyttet av både ytrings- og forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 100 og § 101, samt Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 og 11. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har gjennom langvarig praksis lagt til grunn at disse rettighetene utgjør et fundament for et demokratisk samfunn. Staten kan imidlertid gripe inn mot sivile ulydighetsaksjoner, dersom inngrepet har 1. hjemmel i lov, 2. ivaretar et lovlig formål – for eksempel å unngå farlige situasjoner – og 3. er nødvendige i et demokratisk samfunn.

Det siste vilkåret innebærer at myndighetene ikke kunne oppnådd formålet med inngrepet ved å benytte mindre inngripende virkemidler, og at restriksjonene ikke går lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. I vurderingene av dette oppstår det ofte mange og vanskelige dilemmaer. Dette har ført til flere saker om sivil ulydighet i Høyesterett og i EMD.

I løpet av dette frokostseminaret skal vi dykke ned i noen av disse dilemmaene.

Program

Kl. 08.30: Lett servering

Kl. 09.00­–09.15: NIM og Amnesty ønsker velkommen, og introduserer den menneskerettslige beskyttelsen sivil ulydighet har gjennom ytrings- og forsamlingsfriheten. Vi diskuterer følgende spørsmål:

    • Hvilke aksjonsformer er vernet av ytrings- og forsamlingsfriheten?
    • Når kan myndighetene gripe inn i ytrings- og forsamlingsfriheten, blant annet sett i lys av risikoen for nedkjølingseffekt?
    • Hvilke avklaringer kan vi forvente fra EMD og Høyesterett?
    • Kan sivil ulydighet som en del av ytringsfriheten bidra til å fremme demokratiet og realisere andre menneskerettigheter?

Kl. 09.15-09.25: Ytringsfrihet og sivil ulydighet fra et påtale- og politiperspektiv ved Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen.

Kl. 09.25–10.00: Panelsamtale om sivil ulydighet og ytrings- og forsamlingsfrihet med aktivister og politikere, illustrert ved sivil ulydighet for klima og miljø.

Ordstyrer: NIMs spesialrådgiver Anine Kierulf.

Deltakere:

Truls Gulowsen – leder i Naturvernforbundet

Frode Pleym – leder i Greenpeace

Peter Frølich – leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen (H)

Andreas Sjalg Unneland – justispolitisk talsperson (SV) og medlem av justiskomiteen