Flerkulturelle politikere ved Stortingets åpning

Pandemi, krig i Europa, energikrise, forverret klima og høy prisvekst er noen av utfordringene som har møtt oss i dette tiåret, sa Kongens da han holdt tale til det 168. Storting ved dets åpning tirsdag. Flerkulturelle politikere var festkledd for den høytidelige åpningen. Her er noen av bildene de selv har lagt ut.

Vi må ta de rette valgene for å bevare våre felles verdier og bidra til et fredelig Europa. Og for å komme ut av denne perioden med et fortsatt sterkt fellesskap, fortsatt høy tillit til hverandre og mindre sosiale og geografiske forskjeller, sa kongen i talen sin.

I første del av talen snakket han om likeverdige helsetjenester:

En av de største endringene i Norge de neste årene, er at vi blir flere eldre. Regjeringen vil legge til rette for at eldre skal kunne oppleve en aktiv alderdom og trygg eldreomsorg. Det gjelder uavhengig av bakgrunn, funksjonsnivå eller om de bor i byen eller på landet. Vår felles helsetjeneste skal sikre at vi alle får helsehjelp av høy kvalitet. Derfor vil regjeringen sørge for å bygge flere sykehjemsplasser og sikre nok fastleger og fagfolk i den offentlige helsetjenesten i årene fremover.

Energikrise, høy prisvekst og forverret klima var andre tema han tok opp.

Les hele tale her.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sin tale kan du høre nedenfor:

Flerkulturelle politikere var festkledd for den høytidelige åpningen. Her er noen av bildene de selv har lagt ut.