Lite offentlig diskriminering av asylsøkere

0Shares

– De asylsøkerne vi intervjuet opplever i svært liten grad å bli utsatt for etnisk diskriminering fra offentlige myndigheter, uttaler Sylo Taraku, avdelingsleder i NOAS. Våre undersøkelser tyder imidlertid på at asylsøkere møter problemer som kan sies å ligge i grenseland mellom etnisk diskriminering og saklig forskjellsbehandling, sier han.

NOAS anbefaler en rekke tiltak både for å synliggjøre diskrimineringsvernet og systematisk registrere klager.
– Uten en systematisk registrering av klager kan vi aldri få vite hvor utbredt offentlig diskriminering er. En slik oversikt er nødvendig også for å iverksette nødvendige forebyggende tiltak, sier Sylo Taraku i NOAS.

Undersøkelsen omfatter intervjuer med asylsøkere, mottaksansatte, utlendingsmyndigheter og andre relevante instanser.

Rapporten er finansiert av Justisdepartementet som et ledd i regjeringens ønske om kartlegging av omfanget av diskriminering i det offentlige, herunder hvordan strukturell diskriminering kan arte seg.

– Vi håper rapporten kan gi nyttig informasjon til myndigheter, spesielt i forbindelse med regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot diskriminering, sier Sylo Taraku i NOAS.

Her kan du lese hele rapporten