Medias søkelys på minoritetskvinner – noen utfordringer

0Shares

Innledning ved Gerd Inger Polden, TV-journalist:

“Medias søkelys på minoritetskvinner – noen utfordringer.”

Polden er ansatt i NRKs Brennpunkt-redaksjon. Hun har lang fartstid i
NRK og er kjent for samfunnskritiske dokumentarer, med spesielt
søkelys på kvinners og minoriteters stilling. Hun er opptatt av å
legge grunnlag for toleranse, forståelse og forsvar av
menneskerettigheter.

Det siste ti-året har hun laget flere programmer om tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse. På møtet vil hun vise utdrag fra noen av disse
programmene for å illustrere sin faglige og
politiske filosofi. Hun stiller blant annet spørsmål om hva som skal
til for å skape offentlig oppmerksomhet om et samfunnsproblem: Må man
være tabloid?
Møtet er åpent for alle interesserte.

Denne invitasjonen er sendt til dere som har vært på de to første
seminarene. Send en mail til undertegnede dersom dere vil bli medlem
av FEMM-nettverket. Enkelte har allerede registrert dere som medlem.