Minoriteters psykiske helse……et glemt kapittel?

0Shares

Målgruppen er urdu, panjabi, hindi og norsk talende familier.

Spesielt for anledningen har vi invitert imamer, ungdommer og fag personer fra helse- og
sosial sektoren for å dele sin kunnskap og ekspertise.

Dette seminaret er finansiert av Helse og rehabilitering og Oslo kommune.
Det koster ingenting for å delta. Vi håper på at flest mulig deltar på
seminaret med sine familier og tar nytte av de forskjellige forelesningene.

For dette trenger vi deres hjelp. Vedlagt følger plakat og program for
seminaret. Vi ønsker å informere om dette seminaret via dere til målgruppen,
og setter stor pris på at dere videre formidler denne informasjonen til andre.

For mer informasjon kan dere kontakte oss på tlf. 22 17 42 77 / 977 85733

eller fax: 22 17 42 78

programminhelse.doc