Konferanse om bosetting og integrering av flyktninger

0Shares

Tittelen på konferansen er “Kor e hammar`en Ali?” og vil fokusere på rammer og vilkår for bosetting og integrering av flyktninger, med hovedvekt på politiske føringer, introduksjonsloven og erfaringer fra kommuner.

Flere opplysninger om konferansen vil bli lagt ut på UDI Regionkontor Nords nettside: http://www.bosettingsportal.no

Påmelding – frist 25. februar 2004

Bruk gjerne faks 76 96 58 39 eller e-post: [email protected]

Deltakere som ikke får plass får melding fra UDI Nord om dette.

Målgruppen for konferansen er politikere, etatssjefer og ansatte i kommuner som bosetter flyktninger. Mottaker av denne invitasjonen bes orientere interesserte i andre avdelinger eller etater og samordne påmeldingen. I utgangspunktet kan hver kommune delta med inntil fire personer, ønsker man å delta med flere må dette tas opp med UDI Regionkontor Nord.