Bedre norskopplæring med ny lov?

0Shares

Utfordringene i forbindelse med forslag til ny lov og læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Målgruppen er de som arbeider med opplæring av voksne innvandrere; både lærere og administrativt ansatte. Påmeldingsfristen er 1. mars