Mangfold gjennom inkludering og deltakelse i oppvekst og utdanning

0Shares

PROGRAM
Torsdag 1. juni
09.00 – 10.45 Registrering og kaffe

11.00 – 11.05 Velkommen ved An-Magritt Hauge, leder av NAFO, som vil lose oss gjennom konferansen.

11.05 – 11.15 Kulturinnslag

11.15 – 11.40 “Kunnskap, mangfold og likeverd – i praksis!” ved statsråd i Kunnskapsdepartementet, Øystein Djupedal

11.40 – 11.45 Hilsning ved Fylkesmannen i Troms

11.45 – 11.50 Hilsning ved rektor, Høgskolen i Tromsø

11.50 – 12..50 “Mangfold og diskriminering – to sider av samme mynt? Kritisk blikk på mangfoldsbegrepet” ved Paulina de los Reyes, Universitetet i Uppsala

12.50 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.00 “Learning vocabulary in the second language. What do we know about it from research?” ved Batia Laufer, Universitetet i Haifa, Israel

15.15 – 18.15 Valgfrie parallelle sesjoner (hver sesjon begynner på hver hele time)