Internasjonal uke setter fokus på Sri Lanka

0Shares

For fjerde gang på fem år holdt Rasta Skole på Lørenskog sin internasjonale uke. Siden 2002 har elevrådet og skolestyret blitt enige om å bruke deler av en uke hvert år til internasjonalt solidaritetsarbeid, og i år var fokuset på Sri Lanka. Skoleelevene har i år samlet inn penger som skal gå til et prosjekt på øya. Midlene skal gå til utbyggingen av en skole og til å bygge brønn eller lekeplass. Skolen har samarbeidet med organisasjonen TECH og alle familiene fra Sri Lanka som har barn på Rasta.

5. til 7. klassingene har tatt på seg jobber for å samle inn penger, og alle elevene på skolen bidrog på den internasjonale festkvelden, hvor bl. a korsang, dans, tamilsk kafé, veggaviser, utlodning og kakesalg stod på listen over aktivitetene.

Marit Onstad Svendsen, rektor ved skolen, sier formålet med den internasjonale uken på Rasta er tosidig og at de derfor har valgt å sette fokus på forskjellige enkeltland fra år til år.

– Vi vil at at elevene skal sette seg inn i det landet vi har valgt ut for uken. Få større kunnskaper om landet og kulturen, samtidig som man er med på et hjelpeprosjekt.

Skolen som de skal være med å hjelpe ligger imidlertid i et veldig urolig område nord i landet, som er kontrollert av tamiltigrene LTTE og gjenstand for stadige angrep fra srilankiske regjeringsstyrker tross våpenhvilen.

– Foreløpig settes pengene på konto til konflikten har roet seg, og vi avventer på hva som skal skje videre, hevder Svendsen.

Rektoren håper inderlig på en nedtrapping av konflikten. I verste fall blir skolen nødt til å sende hjelpekronene til et annet sted. Om situasjonen imidlertid skulle endre seg er planene klare.

– Foreløpig har vi av forståelige grunner ikke hatt noe nærmere kontakt med folk på Sri Lanka i tillegg til at at prosjektet er helt i oppstartsfasen. Men hvis utvklingen går slik vi ønsker kan Rasta og barneskolen som vi skal hjelpe til der nede knytte nærmere kontakt, sier Svendsen.