Museer med mangfold

0Shares

“Jeg er her!”

Internasjonalt kultursenter og museum som holder til i gamle Grønland fengsel, arbeider for å skape aksept for, og fremme forståelse og respekt for kulturelt mangfold. Dette gjør de gjennom å samle inn, bevare, dokumentere og formidle materiale som belyser ulike kulturformer i Norge og kulturelle endringer i det norske samfunnet. Den faste utstillingen Jeg er her! – innvandringens historie fra 1945 til i dag er oppført i fengselets celleavdeling. Utstillingen setter fokus på enkeltmenneskers erfaringer med å bosette seg i Norge.

I utstillingens individuell del presenteres 20 enkeltpersoner og deres erfaringer med å bosette seg i et nytt land. Hver har sin unike historie, og den som leter etter den typiske innvandrer vil måtte lete lenge. Den generelle delen presenterer innvandringen som historisk utvikling, med fokus på generelle spørsmål som: På hvilken måte har innvandrere påvirket utviklingen av det norsk samfunnet? Når var det staten tok ansvar for å hjelpe flyktninger, og hvem tok ansvaret før UDI ble opprettet?

“Jeg er absolutt ikke rasist”

Utstillingen Jeg er absolutt ikke rasist – om arbeid mot rasisme i Norge er en vandreutstilling som gir en historisk framstilling av antirasistisk arbeid i Norge, fra 1930-tallet og fram til i dag. Mange organisasjoner har vokst frem i takt med økt rasisme og gjør en stor innsats i kampen for rettferdighet og menneskerettigheter. Utstillingen stiller kritiske spørsmål og viser dilemmaer som oppstår på veien mot et flerkulturelt samfunn. Rasistiske drap, 11. september, rasismeparagrafen, æresdrap og “omvendt rasisme” er noen av temaene utstillingen drøfter.

Les mer om utstillingene og IKM: Norsk Folkemuseum

“Mulighetenes land?”

Norsk Folkemuseum på Bygdøy gir en kritisk framstilling av hvordan det er å leve i et samfunn der man som innvandrer blir oppfattet som et problem. Utstillingen Mulighetenes land? – Innvandring til Norge 1500-2002 presenterer fire enkeltskjebner sett i lys av norske offentlige holdninger til innvandring, og bruken av design, bilder og tekst gir et sterkt inntrykk av innvandringshistoriens majoritetsmakt og minoritetsofre.

Den 19. juni er det dessuten åpning av utstillingen “Å søke lykken i Norge. Pakistansk innvandring på 1970-tallet.” ved Norsk folkemuseum.

Les mer om utstillingene og Norsk folkemuseum: Internasjonalt kultursenter og museum (IKM)