Visum

0Shares

Ønsker du å arbeide eller studere i Norge, må du søke om arbeidstillatelse eller studenttillatelse.

Det finnes ulike typer visum. Besøksvisum er det mest vanlige.

Når du søker om visum, må følgende dokumenter leveres sammen med søknaden:

*Søknadsskjema med bilde

*Kopi av pass

*Invitasjon fra norsk referanse

*Dokumentasjon på slektskap (dersom referansen er familie)

*Garantierklæring fra referansen

Krav til dokumentasjon varierer fra land til land og kan endres.

For EØS-borgere gjelder egne regler. For mer informasjon kan du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er i Norge, kan du kontakte politiet eller Utlendingsdirektoratet.