Statsborgerskap

0Shares

Følgende dokumenter må leveres sammen med søknaden til norsk statsborgerskap:

*Søknadsskjema med bilde

*Fødselsattest

*Kopi av pass for de siste syv årene

*Skjema for utenlandsopphold de siste syv årene
*Bostedsbevis

Krav til dokumentasjon varierer fra land til land og kan endres.

For EØS-borgere gjelder egne regler. For mer informasjon kan du kontakte nærmeste utenriksstasjon. Hvis du er i Norge, kan du kontakte politiet eller Utlendingsdirektoratet.

Hvordan søke statsborgerskap?

Personer med gyldig oppholdstillatelse i Norge leverer søknaden til politiet eller lensmannen på hjemstedet sitt. Søknadsskjema GP-7053 B skal brukes. Dette får søkeren ved å henvende seg til politiet.

Tidligere norsk borger, søker som er mellom 18 og 23 år og har bodd i Norge i 10 år, og søker som er født nordisk borger og har bodd her i 7 år, kan gi melding til fylkesmannen på skjema GP-7099. Dette får søkeren ved å henvende seg til fylkesmannen.

Adoptivbarn mellom 12 og 18 år inngir melding til fylkesmannen dersom han/hun er bosatt i Norge og til norsk utenriksstasjon dersom bosatt i utlandet. Barn som er fylt 12 år må skriftlig samtykke i at melding blir inngitt. Meldingen skrives på skjema H-0054 som kan fås ved å henvende seg til fylkesmannen, politiet eller norsk utenriksstasjon.

For barn under 12 år hvor adopsjonen ble gjennomført før 01.10.99, må det søkes om norsk statsborgerskap hos fylkesmannen. Skjema GP-7053B skal benyttes. Skjemaet får søkeren ved fylkesmannen eller politiet.

For barn født utenfor ekteskap med norsk far og utenlandsk mor, inngis meldingen til fylkesmannen dersom man er bosatt i Norge. Dersom man er bosatt i utlandet, sendes melding til nærmeste norske utenriksstasjon. Meldingen skrives på skjema H-0054 og fås ved fylkesmannen, politiet eller norsk utenriksstasjon.