Hva er etnisk likestilling?

0Shares

For at alle skal ha like muligheter, kan det være nødvendig med en særskilt tilrettelegging av forholdene for personer med minoritetsbakgrunn. For at like muligheter skal kunne sies å foreligge, må mulighetene også rent faktisk kunne utnyttes sammen med forutsetningen om en aktiv innsats fra den enkelte.

Integrering kan sies å ha etnisk likestilling som mål gjennom like muligheter, rettigheter og plikter til deltagelse for alle, uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet.