Hjemreise

0Shares

Utlendingsdirektoratet samarbeider med International Organization for Migration for å tilrettelegge for hjemreise av personer med endelig avslag på sin asylsøknad. Dette kalles frivillig retur.

Tilbakevendingsordningen er for personer som har oppholdstillatelse i Norge, og som ønsker å reise tilbake til sitt opprinnelige hjemland.