-Staten har ansvaret for minoritetsspråkene

0Shares

Norsk språkråd skal legges ned, og det skal opprettes et nytt kompetanseorgan for norsk språk. Som et ledd i forberedelsen av den nye institusjonen inviterte Norsk språkråd i samråd med Kultur- og kirkedepartementet til en konferansen.

Blant innlederne er statssekretær Yngve Slettholm, professor Helge Sandøy, professor Finn-Erik Vinje, professor Tove Bull, adm. dir. Tor Fuglevik, spesialrådgiver Arve Thorvik, generalsekretær Per Morten Hoff og journalist Arnhild Skre.

Norsk språkråd har også selv påpekt behovet for en omdanning. Rådet ble opprettet i 1972 som et “språkfredsorgan” etter at det særlig i 1950-årene hadde vært betydelige bataljer om statens språkpolitikk.

Stortinget har nå gitt klarsignal til at Norsk språkråd skal omdannes til et mer utadrettet kompetanseorgan for norsk språk. Kultur- og kirkedepartementet har nylig sendt ut høringsbrev om omdanningen.

Flere av deltakerne hevdet at det nye organet må ha et bredere mandat enn det Kulturdepartementet legger opp til.

– Det flerkulturelle samfunnet er ikke reflektert i planene for det nye organet, sa professor ved universitetet i Oslo Even Hovdhaugen, og understreket at det er et stort savn.

– Vi kan til en viss grad kalle det tyrkiske språket som blir snakket i Norge for en tyrkisk dialekt, sa han som eksempel på at andre språk enn norsk lever og utvikler seg i landet vårt. Dermed har det norske samfunnet et ansvar.

Brit Mæhlum frå Norsk Språkråd trukket fram samme den problemstillingen. Hun kritiserte sterkt at Kulturdepartementet har understreket at det nye organet ikke skal arbeide med minoritetsspråkelige oppgaver.