Frykter nedleggelse av morsmålsundervisningen i Bergen

0Shares

I Bergen er all morsmålsundervisning organisert i en sentral enhet. Opplegget er at morsmålslærerne reiser rundt på skolene og gir undervisning der elevene er. Det medfører at en lærer har undervisning på fem-seks skoler. Denne organiseringen gjør at kommunen kan tilby undervisning i 50 språk, og det er i alt 1300 elever eller 97 prosent av alle minoritetsspråklige elever som får morsmålsundervisning i Bergen. Bergen ligger dermed på topp blant storbyene i Norge når det gjelder morsmålsopplæring.

Nå må Bergen kommune spare penger og byrådet vil omorganisere morsmålsopplæringen ved å gi den enkelte skole ansvaret. Morsmålslærerne i Bergen frykter at dette, sammen med at opplæringsloven endres, vil føre til en rasering av morsmålsopplæringen for minoritetsspråklige.

Minoritetselevene er spredd på mange skoler. Skolene vil ikke ha råd til å ansette en morsmålslærer i noen få timer.

Forslaget til endring i opplæringsloven er sendt på høring, med frist fredag den 13. februar.