Lettnorsk utgave 06 – 2020 er ute nå!

Diabetes type 2 mest utsatt for koronavirus

https://dagens.utrop.no/Lettnorsk/2020/06/