Ansikt i fokus: El Hassan Ouguir

Kjærligheten brakte ham til Norge. Gjennom familien ble han politisk engasjert. Og ennå er han grundig skuffet over Marokkos svake innsats i Afrikamesterskapet.

Først fortell litt om deg selv:
– Jeg er opprinnelig fra Marokko, og ble født i byen Fez i 1970. Hadde en fin barndom og ungdom, og gikk på skolen som alle andre gutter i samme alderstrinn. På universitetet tok jeg fysikk og kjemi to år, før jeg møtte kvinnen fra Norge som skulle bli min første kone. Hun ville ikke bo i Marokko, så hun søkte om å få til en familiegjenforening.
Vi snakker om 1998, og den gang var ikke regelverket like stivt, så det var lettere å komme hit. Da jeg kom til Norge gikk jeg straks over til å ta norskopplæring, siden tok jeg høyere utdanning ved IT-linja ved Næringsakademiet. Senere ble min nå eks-kone og jeg skilt, og jeg giftet meg på nytt med en som er halvt norsk, halvt engelsk.

Hvordan endte du opp som bydelspolitiker?
– Familien min har alltid vært ganske engasjert i politikk. Faren min var med på å starte opp lokallag for Uavhengighetspartiet (Hizb-al Istiqlal, et av landets eldste antikolonialistiske partier, journ. anm) hjemme i Fez, og nå han onkelen min overtatt vervet.

Spesielle saker som du er opptatt av?
– Først og fremst innvandringspolitikk. Jeg er også glødende opptatt av miljøet, og for meg er det veldig viktig å få bevisstgjort folk her på Grønland og bydelen ellers når det gjelder akkurat dette.

Hva er intergrering for deg?
– Å være en engasjert borger og kjenne sine plikter i forhold til samfunnet. Og for samfunnet som tar imot oss nykommere er en vei til integrering å være bevisste på vår spesielle situasjon som nye i landet.

Viktige forskjeller mellom Norge og Marokko?
– For eksempel, når det gjelder utdanning: her i Norge kan du ta deg et hvileår fra videregående. Hvis du ikke studerer i Marokko derimot, er du bare nødt til å komme seg ut i arbeidslivet, siden du ikke har den samme økonomiske friheten. Politikken er også annerledes; mer personlig preget enn hva som er tilfelle her i Norge. Nordmenn stemmer på partier, mens marokkanere stemmer på personer. En annen forskjell verdt å nevne er familiebåndene: vi har en veldig sterk tilknytning til familien, mens samfunnet her er langt mer individualistisk.

Et lite tankeeksperiment. Jeg har navnet på tre politikere med flerkulturell bakgrunn. Si kort og konsist hva du tenker på når jeg sier navnet på hver av disse:

Aktar Chaudry:
– Engasjert og flink. Jeg traff ham under valgkampen i høst, og han virker som en flott representant for førstegenerasjonen.

Manuela Ramin Osmundsen:
– Egentlig har jeg ikke hørt så mye om henne fra og med hun var innblandet i bråket rundt UDI, inntil hun ble utnevnt som statsråd for integreringspolitikken nylig, og nå gjennom hva jeg leser og hører i barneombudssaken. Var jeg henne, ville jeg lagt alle kort på bordet og vært entydig fra starten av for å slippe alt styret. Journalister kan finne på veldig mange vinklinger for å selge en sak.

Mezhyar Keshvary:
– En typisk Frp´er som kjemper for sitt partis ideologi. Jeg har ikke noe personlig kjennskap til ham, men lest flesteparten av innleggene hans i den offentlige debatten. Når det gjelder hans synspunkter på kvotering så er vi sterkt uenige, men jeg har forståelse for hans uttalelse om at folk med flerkulturell bakgrunn må få en sjanse på bakgrunn av kompetanse og ellers unngå å bli stakkarsliggjort.

Så, før vi skal helt si takk for i dag, er det noe spesielt vi bør få vite om El Hassan Ouguir?
– Først så er jeg ganske fotballinteressert. Tiden nå har vært tøff etter å ha sett Marokko ryke ut av Afrikamesterskapets lettere grupper, sier han og smiler lettere ironisk. – Vanligvis følger jeg mye mer med på internasjonal enn på norsk fotball. Jeg er også glad i friluftsliv, går på turer og drømmer om en gang kunne stå på ski, noe jeg engang prøvde hjemme på fjellene i Marokko, uten noe særlig hell. Film er også en annen av mine lidenskaper, og jeg liker spesielt Bollywood-produksjonene. Da jeg var guttunge snek jeg meg ut av hjemmet hver onsdag til den lokale kinoen, siden faren min ikke tillot at jeg gikk dit, avslutter familiemannen El Hassan.

Fakta

Navn: El Hassan Ouguir
Født: 1970, i Fez, Marokko.
Sivilstatus: Gift, ett barn.
Verv: Representant for Sosialistisk Venstreparti.
Bydelsutvalget (BU): Medlem
Arbeidsutvalget (AU): 2 . varamedlem
Økonomikomiteen (ØK): 2. varamedlem
Helse- og sosialkomiteen (HS): Nestleder