Norsk Innvandrerforum truet

Norsk Innvandrerforum mottok trusler etter at leder Ali Athar i forkant av nasjonaldagen tok til orde for utenlandske flagg Oslo-toget på 17. mai.
Anthoni T. Backe
Latest posts by Anthoni T. Backe (see all)

Athar Ali, som var den mest profilerte talsmannen under debatten om man skulle kunne bære utenlandske flagg i 17. mai toget opplyser at trusler ble fremsatt anonymt per sms og telefon.
–  Det ble blant annet truet med at Norsk Innvandrerforum ikke skulle vise seg eller delta i 17. mai feiringen i Oslo – ellers…
–  Disse truslene ble ikke politianmeldt i og med at vi valgte å holde en lav profil, men ordfører Fabian Stang ble orientert om forholdet.
Mazyar Keshvari (Frp), tidligere medlem av 17. mai komiteen synes det som har hendt er trist:
–  Det er selvsagt totalt uakseptabelt å fremsette trusler mot noen uansett hva de måtte mene. Vi lever i et demokratisk samfunn og jeg synes det er trist at Norsk Innvandrerforum opplevde dette. Men når det er sagt representerer Norsk Innvandrerforum kun et femtitalls personer – og får unødig mye spalteplass og oppmerksomhet i media.

Stangs spetakkel
Mazyar Keshvari (Frp) sier at han trakk seg fra 17. mai komiteen i protest fordi komiteen ble overkjørt av ordfører Fabian Stang.
–  Ordfører Fabian Stang bommet grovt –  og lagde unødvendig spetakkel ved å si at alle flagg kunne tillates i 17. mai toget. Det at ingen valgte å gå med utenlandske flagg i toget viser at 17. mai komiteens opprinnelige beslutning om bruk av norske flagg i 17. mai toget var helt riktig. En ordfører har egentlig ikke noen politisk makt: Ordføreren skal kun fungere som en møteleder for byrådet. Det er byrådsleder Erling Lae som skal komme med politiske føringer – ikke Stang.
Torbjørn Furulund fungerer som politisk rådgiver for Oslo Høyres bystyregruppe. Han stiller seg undrende til kritikken:
– Ordføreren utførte helt vanlige ordføreroppgaver i tråd med eksisterende retningslinjer. Og Frp var faktisk med på å behandle og fatte vedtaket som ble gjort i forretningsutvalget.

Ikke overrasket
–  Jeg er ikke overrasket over at det ikke fantes utenlandske flagg i 17. mai toget i Oslo, sier Akhtar Ali. I motsetning til for eksempel i Tromsø og Bergen er det ingen tradisjon for utenlandske flagg i 17. mai toget i Oslo. Lederen for 17. mai komiteen i Oslo, Amir Javeed Sheikh (H), skapte også forvirring ved å si at det er skolens plikt å håndheve bestemmelsen om at det kun er lov med samiske og FN-flagg i tillegg til det norske. I en radiodiskusjon ville Sheikh heller ikke si hvorvidt barn som bar utenlandske flagg i toget ville bli fjernet fra toget. Og Fabian Stang, som i media uttalte at folk i ytringsfrihetens navn kunne bære utenlandske flagg i 17. mai toget, formidlet ikke informasjonen videre til skolene, selv om Norsk Innvandrerforum presiserte at det måtte gjøres skriftlig, i og med at skolene kun forholder seg til skriftlige retningslinjer.

Ingen informasjon
Politisk rådgiver Torbjørn Furulund innrømmer at det ikke ble sendt ut et informasjon om dette direkte til skolene, men sier at det ble gjort alment kjent via skoleetaten, kommunens websider –  og media: Det ble sendt ut en pressemelding på saken den 23 april:
– Pressemeldingen redegjorde for at forretningsutvalget behandlet spørsmålet om hvilke flagg som skulle tillates i 17. mai toget, og gjentok gjeldende vedtak fra 20.02.06, hvor det anmodes om at norske, samiske og FN-flagg bør brukes i toget – Men forretningsutvalget la til en setning hvor de presiserte at det ikke er nedlagt noe forbud mot utenlandske flagg i 17. mai toget i Oslo.

Ingen diskusjon
Lederen for 17. mai-komiteen i Oslo, Amir Javed Sheikh, sier at det ikke har vært noen diskusjon omkring spørsmålet om utenlandske flagg i 17. mai toget, verken i 17. mai komiteen eller i Høyre:
–  Vi i 17. mai-komiteen i Oslo anmodet alle til å gå med norske, samiske eller FN flagg i 17 mai.- toget. Når det er sagt respekterer vi ytringsfriheten og tillater derfor utenlandske flagg, men det at innvandrerne på et selvstendig grunnlag valgte å bære norske flagg i 17. mai toget viser at de har respekt for Norge – og for Norges nasjonaldag.

Gir seg ikke
– Saken om utenlandske flagg i Oslos 17. mai tog vil bli fulgt opp også til neste år, sier Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.