Åpnet norsk-pakistansk bryllupsutstilling

Både han, kulturminister Trond Giske og andre inviterte fra det norske og norsk-pakistanske kulturmiljøet var på plass under Norsk Folkemuseums åpning av utstillingen ”Pakistanske Bryllupskikker”. Til lyden av pakistanske trommer og erkenorsk hardingfele, samt smakfulle chapati´er fikk vi oppvisning av påkostede brudedrakter fra begge lands tradisjoner. Giske sto for åpningen i regi av Mangfoldsåret 2008.
I sin tale understreket kulturministeren at for å være i stand til å kunne gå andre kulturer i møte med et åpent sinn så må man være sikker i egen. Han mener Norges og Pakistans kulturforskjeller blir utvisket med denne utstillingen.
– Jeg synes det er viktig at en såpass stor kulturinstitusjon som Folkemuseet feirer mangfoldet og at man viser frem de ulike måtene man kan være norsk på. Ekteskap og kjærlighet er noe universelt. Folk har i alle kulturer og til alle tider funnet hverandre, giftet seg og fått barn. Utstillingen viser at selv om ulike folkeslag har forskjellige bryllupstradisjoner og måter å gifte seg på, så er den underliggende streben etter lykke noe vi alle føler og ønsker oss, sa Giske.

Teknisk hjelp
Informasjonsansvarlig i Norsk Folkemuseum, Paal Mork, forteller til Utrop at utstillingen er lagt opp som del av et bistandsprosjekt startet opp av Norges ambassade i Islamabad, men med vekt på felles samarbeid med museet Lokh Virsa i den pakistanske hovedstaden, Rikskonsertene og Norsk Folkemuseum. Sistnevnte vil blant annet bidra med kompetansebygging innen infrastruktur og teknisk konservering i bytte mot utstillingen. Hvor mye som er øremerket til samarbeidsprosjektet ville ha imidlertid ikke gå inn på.
– Akkurat nøyaktig budsjett har jeg dessverre ikke, svarte han kjapt.
– I det siste har vi opplevd angrepet på Danmarks og truslene mot Norges ambassade, samt Adresseavisens tegning. Kan denne utstillingen føre nordmenn og pakistanere sammen?
– Vi ser det som meget viktig å formidle tradisjoner og kultur over landegrensene, noe som nettopp er tanken bak utstillingen. Hvis dette fører til en bedre kulturforståelse mellom oss, så er vi positivt innstilt.

Nyttig og lærerikt
Nawaz Khan tok seg også tid til å svare våre spørsmål. Han mener samarbeidet mellom Lokh Virsa og Norsk Folkemuseum er bevis på at både norske og pakistanske kulturmyndigheter etterlever de kulturpolitiske avtalene som først ble signert og vedtatt på slutten av 90-tallet.
– Utstillingen bør spesielt få etniske nordmenn som ikke vet noe om pakistanske kulturtradisjoner til å åpne opp øynene og lære mer, sier ambassadøren selvsikkert.
Her i Norge debatteres  ofte arrangerte ekteskap. Føler du at tradisjon og modernitet kan gå an sammen i et flerkulturelt samfunn?
– Absolutt. Jeg mener det er viktig å beholde egen identitet, og samtidig også kunne være brobyggere mellom våre ulike kulturer.
I en tid hvor vi har uenigheter og konflikter mellom ulike folk, vil du som Pakistans ambassadør gå ut og si at å ha slike samarbeidsprosjekter er noe livsviktig?
– Kultur, og i det hele tatt kulturutvekslinger, er i så måte en utmerket måte å oppnå felles forståelse og respekt på. Her handler det om å gjøre ting sammen og lære av hverandre.