Mener avisene er ensidig opptatt av domstolene

Skuffet over medias fremstillng av Kongo

Talspersoner i det norsk-kongolesiske miljøet mener rettsaken mot Joshua French og Tjostolv Moland har gitt et feil bilde av landet.

Katongula
Hamba, leder i Norsk kongoforening (NKF) og Baguma Buranga, kongoekspert og statsviter, reagerer på vegne av det
norsk-kongolesiske miljøet på medias framstilling av
rettssaken mot French og Moland. De mener den har gitt landet et
dårlig rykte.


Media setter hele landet i dårlig lys, mener Buranga.

Han opplever at negative artikler om landet har dominert i avisene som følge av med
denne rettsaken.

Dette er to menn som kommer inn i landet uten papirer, med masse våpen og blir sett i forbindelse med et mord.

– Det gir et feil bilde av en hel nasjon når
rettsaken er i et lite område som Kinsangani, sier Buranga til
Utrop.

Saken,
som har blitt Norges mest omtalte i år, har skapt debatter i
det kongolesiske miljøet. Både Hamba og Buranga har
fulgt saken i media, men mener pressen har
latt være å komme med viktige opplysninger som kan kaste
nytt lys over saken.

– Media
har for eksempel ikke fokusert på situasjonen før de to ble
siktet for drap og hva disse guttene egentlig gjør i området,
sier Buranga.

– Dette
er to menn som kommer inn i landet uten papirer, med masse våpen
og blir sett i forbindelse med et mord. Derfor synes jeg det er
litt rart at folk reagerer negativt på at politiet arresterer dem, legger Hamba til.

– Kan
ikke sammenlignes
Baguma
Buranga er klar over manglene i det kongolesiske rettsystemet.

– Men vi kan ikke
sammenligne en militærdomstol i Kisangani med det vi finner i
Europa. Det er fred i Norge og landet har et velfungerende demokrati og
domstoler. Vi kan heller ikke forvente europeisk standard av et land
som lenge har slitt med krig og militærdiktaturer, forklarer
Buranga.

Hverken Hamba eller Buranga vil ta
stilling til skyldspørsmålet til de to dømte
nordmennene. Ingen av dem tror de vil bli henrettet slik de ble dømt
til, og de ser heller ikke bort fra en eventuell soning i Norge.

Forstår sinnet
Saken har fått mye omtale i Kisangani og i Vesten, men har, ifølge dem, blitt lite omtalt i Kongo generelt. Likevel har de full forståelse for befolkningens sinne mot de nylig dømte nordmennene.

– Kinsanghani har alltid vært et rikt område med mye naturressurser som har skapt mange konflikter. For eksempel har både Uganda og Rwanda, med god hjelp fra europeiske selskaper, gått til krig der for å få kontroll over diamantene. Og befolkningen har lidd unødig mye på grunn av dette. Nordmennene blir nesten et symbol på alt det onde som har hendt der, noe jeg kan forstå, sier Hamba.