Notiser

Ikke bra: Norske myndigheter bruker fingeravtrykk som asylsøkere avgir når de kommer hit til å finne dem som senere bryter loven. Det er ikke bra å bruke fingeravtrykk på denne måten, mener Datatilsynet. FOTO: Wikimedia Commons
Author Recent Posts Kristian Mendoza Latest posts by Kristian Mendoza (see all) – Hvilken julesang liker du best? - 24.12.2018 – Hvilket statsborgerskap ville du hatt i tillegg? - 17.12.2018 – Skal du feire julebord i år? - 06.12.2018 Mange asylsøkere er ID-løseI fjor kom 13.758 asylsøkere til Norge uten pass. Bare 3,8 prosent har […]

Mange asylsøkere er ID-løse
I fjor kom 13.758 asylsøkere til Norge uten pass. Bare 3,8 prosent har pass. I 2008 ble 1084 personer sendt ut av landet fordi de hadde brutt loven. Fram til juli i år hadde 656 blitt sendt ut på grunn av lovbrudd, flest rumenere, nigerianere og litauere, ifølge tall fra UDI.

Minoritetselever får dårligere karakterer
Innvandrere får gjennomsnittlig lavere karakterer enn resten av befolkingen, ifølge nye tall fra SSB. Den klareste forskjellen er i norsk hovedmål og engelsk skriftlig, der innvandrerelever i gjennomsnitt har standpunktkarakteren 3,2, mens snittet for andre elever er 3,9. Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere gjennomsnittskarakterer enn innvandrerelever, men i de fleste fag litt lavere enn den øvrige befolkningen.

– Lås inn asylsøkerne
Lederen for grensepolitiet på Torp vil holde asylsøkere, og andre som kommer uten ID eller med falske pass, innelåst på et kontrollert område. Han sier at det er fordi asylsøkerne begår kriminalitet mens myndighetene jobber med å finne ut hvem de er og behandle asylsøknaden.

– De har ingen annen mulighet for å tjene penger på enn å jobbe ulovlig eller annen kriminalitet. Ulovlige innvandrere som lyver om hvem de er, bør ikke få gå fritt rundt i samfunnet, sier Bent Nordkvelde til Sandefjords Blad.

Mattilsynet stengte restauranter
34 utenlandske restauranter og kafeer har blitt stengt i år av Mattilsynet og politiet. Restaurantene måtte stenge fordi forholdene er veldig dårlige der og det er dårlig mathygiene. Mange har også personer uten oppholdstillatelse som arbeidstakere, og det bekymrer tilsynet.

Innvandrere vil ikke bli lærere
En ny rapport fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) viser at bare 0,9 prosent av studenter med foreldre som er innvandrere, velger å bli lærer. Den tilsvarende andelen blant etnisk norske ungdommer er 4,2 prosent, skriver studentavisen Universitas. I Oslo går 12,6 prosent av studenter med innvandrerforeldre på medisinstudiet. 2,3 prosent av de med norske foreldre gjør det samme.