Innvandrerkvinner lærer om rettigheter

Hva har du rett til? På kvinnekafeen ORKIS på Røde Kors er det foredrag om rettigheter for innvandrerkvinner.
Foto: Sheema Adam
16. oktober begynte Juridisk fakultet i Oslo et nytt prosjekt. De reiser rundt og gir informasjon til kvinner om deres rettigheter.

Tina S. Nordstrøm er med i prosjektet.
Hun holder foredrag for innvandrerkvinner. Der forteller hun
om hva som står i loven. Hun forklarer hva diskriminering er.
Nordstrøm jobber ved Juridisk fakultet.

Det kommer mellom 10 og 20 kvinner
på foredragene. Mange kvinner vet ikke om sine rettigheter.


Vi vil holde foredrag for alle på norskkurs og i private
kvinnegrupper. Etterpå kan kvinnene fortelle om sine problemer og få
gratis hjelp. Vi deler også ut brosjyrer om diskriminering,
forteller Nordstrøm.

Tør ikke å si fra
Mange
kvinner tør ikke å fortelle om urettferdighet. Derfor er det viktig
at de får informasjon, mener Nordstrøm.

Utrop er med på et
foredrag på kvinnekafeen ORKIS hos Røde Kors. Der er Tina Nordstrøm
og Laddi Singh, som studerer jus. Singh jobber i JURK (se faktaboks).
JURK gir gratis juridisk hjelp til kvinner. Det er elleve kvinner på
foredraget. De har bodd mellom to og 25 år i Norge.

For å
forklare hva diskriminering er, forteller Nordstrøm og Singh en
historie:

Kvinnen “Maryam” fra Irak vil
finne et nytt sted å bo. Hun går og ser på en leilighet, men får
vite at den ikke er ledig lenger. En uke senere ser hun i avisen at
leiligheten fortsatt er til leie.

Visste ikke
Mange
av kvinnene visste ikke at dette er diskriminering. Men det står i
loven.

En av dem er Zubia Tahir (35). Hun sier at dette
visste hun ikke om. En gang fikk hun ikke leie en bolig fordi hun er
innvandrer. Flere av kvinnene syntes at det var normalt å bli
behandlet på den måten.

– Jeg er glad for at jeg har lært
mye om mine rettigheter og syns at alle kvinner bør vite om dette,
sier Tahir.

Tahir har har bodd 25 år i Norge, men har aldri
fått juridisk hjelp. Hun sier at nå vil hun be om hjelp fra JURK
hvis noen diskriminerer henne.

UNDERSAK

Norsk
er vanskelig

Laddi Singh mener at språket er vanskelig for
mange kvinner. Det er også vanskelig å forstå juridiske begreper.
Laddi Singh jobber i JURK (se faktaboks).

– Vi må forklare
de juridiske begrepene på lettere norsk. Det er viktig å bruke
mange eksempler. Da blir det lettere å forstå det som står i
loven, sier Singh.

Tina Nordstrøm ved Juridisk fakultet mener
noen bør lage brosjyrer om rettigheter på forskjellige språk.

Fakta:

«Rettighetsinformasjon om
diskrimineringsvernet til innvandrerkvinner» er et nytt
prosjekt.

Samarbeid mellom Avdeling for kvinnerett ved
Juridisk fakultet i Oslo (KVIBALD), Juridisk rådgivning for kvinner
(JURK) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Prosjektet varer frem til våren 2010. Etter det blir det en fast del av JURKs rettsinformasjon.

Spørsmål:
1.
Hva får kvinnene vite om?

2. Hvilke kvinner får
informasjon?

3. Hva betyr det å diskriminere?