Respekt for menneskeverdet

Perspektiv: Eksiliranernes aksjoner over hele verden i forbindelse med revolusjonsjubileet har drukna i medias forkjærlighet for enkelte muslimers maniske opptatthet av noen oppbrukte muhammedtegninger, skriver innsenderne. På bildet: emonstrasjon mot regimet i Iran San Fransisco.
Foto: Flickr/Creative Commons
Hovedstadsmediene er sykelig opptatt av seg sjøl og nærområda i og rundt Karl Johan og Oslo S. På samme måte er det med mange av taxisjåførene i Oslo som er innvandrere. De har vært mer opptatt av å dyrke sin egen religiøse fortreffelighet enn av gjøre en god jobb og slik skaffe seg tillit og respekt. 
Soheila Porabedin og Johnny Kristiansen, Harstad
Latest posts by Soheila Porabedin og Johnny Kristiansen, Harstad (see all)

Hva har egentlig skjedd i verden i det siste som burde få muslimer og alle andre til å føle seg dypt krenka? Ja, bortsett da fra at antisemitten og provokatøren Arfan Bhatti har leita fram noen bortgjømte muhammedkarikaturer på PSTs nettsider og skaffa Dagbladet etterlengta stoff? Langt verre hendelser har funnet sted. I Pakistan har sunnimuslimer massakrert sjiamuslimske pilegrimer. I Irak har det samme skjedd. I en slik situasjon prater noen taxisjåfører i Oslo om et påstått kristent korstog mot muslimer og hevder at Vesten og Norge Ikke viser dem og deres religion nok respekt, og demonstrerer derfor på vegne av Profeten.  Hva Profeten måtte mene om sine etterkommeres dødelige strid synes merkelig nok ikke å bry dem særlig sterkt.

Taxisjåførene bør heller ikke undervurdere folks hukommelse. Etter skatteunndragelsenes omfang innen drosjenæringa i hovedstaden de siste åra, burde alle som henter sitt daglige brød fra slikt arbeid der ligge mer enn lavt i terrenget. Hvor mange av dem viste mot, demonstrerte og bidro til å få slutt på uvesenet da det trengtes? 

Muslimer dreper muslimer
Hvor mange av taxisjåførene og deres medsammensvorne demonstranter ofrer det som skjer mellom såkalte brødre i Irak og Pakistan tilstrekkelig oppmerksomhet? Mens folk dreper sin neste i religionens navn føler man seg trakassert av Dagbladets til sammenligning ufarlige karikaturtegninger. Vi er vel enig om at å drepe er langt verre enn å tegne? Dessuten står det vel fritt opp til den enkelte å kjøpe og lese Dagbladet eller la være?

Appellanten som truet med 11. september-lignende aksjoner i Norge er Siv Jensens nyttige idiot.

Hvorfor støtter ikke ”muslimene” i Norge det iranske folkets desperate kamp mot mullah-regimet som undertrykker folket i religionens navn og slik sprer vanære over alle verdens muslimer? I Iran ble mange muslimske journalister kasta i fengsel de siste ukene. Undertrykkelsesregimet er en katastrofe for islam. Folket holdes i et jerngrep. Tortur og vold er nå dette regimets eneste språk. Eksiliranernes aksjoner over hele verden i forbindelse med revolusjonsjubileet, Oslo iberegna, har delvis drukna i kjølvannet av medias forkjærlighet for enkelte muslimers maniske opptatthet av noen oppbrukte muhammedtegninger. Hvor er solidariteten med de som virkelig er undertrykt? Klarer media og andre å skille vesentlige nyheter fra smågruppers egotripper?

Et godt råd til de krenkete unge muslimene; hvorfor ikke heller demonstrere mot det som betyr noe; for eksempel at norske selskaper med regjeringas godkjenning har solgt våpen for over tre milliarder kroner i fjor. I hovedsak til USA og Israel. Hvor brukes våpnene? Mot og av muslimer i Irak og Afghanistan foruten av Israel. 

Skremselspropaganda
Heldigvis er det likevel store lyspunkter å melde fra den seneste tids debatt. Det store flertallet av muslimer har tatt offentlig avstand fra Bhattigruppas provokative virksomhet og advart mot demonstrasjoner. De er mer opptatt av å fremme integrering, fred og fordragelighet. Mange moderate muslimer har vært på banen med en klar og konsekvent stemme for demokrati, ytringsfrihet og toleranse. Men tro ikke at alle har fått med seg dette. Sammen med noen frustrerte unge menn og kvinner i innvandrermiljøa turer Siv Jensen fram som før og sprer intoleranse og frykt. Hun snakker og snakker om islamisering, ganske motsatt av den lille gruppa på den andre sida som gnåler om sitt og ber myndighetene redigere Dagbladet.

Etter vårt syn burde politiet straks etter demonstrasjonen tatt inn til forhør appellanten som truet med 11. september-lignende aksjoner i Norge. Han er Siv Jensens nyttige idiot, og bekrefter nok en gang at useriøse krefter stod i spissen for de 3000 sin demonstrasjon.

Solidaritet
Flesteparten av for eksempel norske iranere er flyktninger nettopp fordi de har vært utsatt for diktatur og prestestyrt tyranni etter at Khomeini svek den brede folkelige opposisjonen mot sjahregimet og førte den iranske revolusjonen inn på et smalt islamistisk blindspor etter 1979. Ikke nok med det; han starta straks krig mot nabofolket i Irak. Muslimer slakta muslimer. Millioner døde eller ble krøplinger for livet. Er det da rart mange i eksil betakker seg for å bli putta i bås med alle andre innvandrere under etiketten ”muslimer” slik fundamentalistalliansen av Frp og enkelte i og rundt Muslimsk Råd forsøker på?

Den slags erfaringer gjør at man blir mer opptatt av menneskeverd og andre livsverdier enn religiøse som alt for ofte dreier seg om å dele verden inn i svart og hvitt; Vi og De andre. For de fleste mennesker har vel ikke bare en endimensjonal identitet. Mer enn man er muslim eller kristen er man vel forelder, søsken, arbeidskollega, norsk; eller først og fremst intet mindre enn et Menneske.