Ulike mennesker, like muligheter

Author Recent Posts Hamme Mirsa Komite-medlem for over 200 medlemmer i Bergen SV. Latest posts by Hamme Mirsa Komite-medlem for over 200 medlemmer i Bergen SV. (see all) Ulike mennesker, like muligheter - 05.03.2010   Dette med at vi med minoritetsbakgrunn melder oss inn i SV og lar oss mobilisere for å nominere og forsvare […]
Hamme Mirsa Komite-medlem for over 200 medlemmer i Bergen SV.
Latest posts by Hamme Mirsa Komite-medlem for over 200 medlemmer i Bergen SV. (see all)

 

Dette med at vi med minoritetsbakgrunn melder oss inn i SV og lar oss mobilisere for å nominere og forsvare våre egne på partiets møter må ses på som noe positivt. For det er uhørt å klage på manglende integrering i det ene åndedraget og så syte over at “innvandrere” melder seg inn i vårt parti. Det faller på sin egen urimelighet.

Det var en duft av Barack Obama over mobiliseringen. Hvorfor tolker dere oss i verste mening? Hvorfor kan ikke man se mobliseringen i sammenheng med valget av Obama til USAs president. For dette har sendt et signal til minoritetsbefolkningene i hele den vestlige verden om at en farget kan nå toppen i politikken, bare man står hardt nok på.

Demokrati

Mobiliseringen i Bergen SV i de siste årene er positiv i dobbelt forstand. Den viser at det finnes et betydelig politisk engasjement blant Bergenes innvandrere. Og at et lands demokratiske spilleregler aksepteres, er ingen selvfølge. Ikke alle innvandrergrupper i Europa gjør det.

Nå angriper man og går i strupen på Peter Pareliussen, som er langt bedre sosialist og medmenneske enn Sara Bell og de som stengte oss ute og sendte våre personalia til pressen. Nå angriper de Peter på en ukameratslig, usaklig og destruktivt måte.

Argumentene mot vår minoritetsgruppe i Bergen SV hørte man første gang for 33 år siden, men den gang mot kvinnene.

Kupp?
En annen interessant ting er at vi medlemmer med minoritetsbakgrunn i Bergen SV gang på gang har blitt beskyldt for “kupp” og kollektivisme. Men de som beskylder oss for “kupp” har gjort det samme og mye verre, og de har også “vunnet”. Forstår Sara Bell og de andre betydningen av vårt grunnsyn “Ulike mennesker like muligheter” her?

I etterkant av årsmøtet uttalte Barne- og inkluderingsminister Audun Lysbakken følgende til Bergens Tidende:

”Alle er velkomne, men vi må sikre oss at de har et bevisst forhold til det å være medlem i SV. Her viste kontrollen at de ikke hadde det…”

Det “inkluderingsministeren” sier her er stikk i strid med det kjennetegnet SV har, nemlig åpen og demokratisk sosialisme. Uttalelsen er også diskriminerende på mange måter. For som før nevnt, var det ingen som forhørte etnisk norske Peter Pareliussen om hans bevissthet og forhold til SV, da han ble medlem.

Det er også vanskelig å tolke Lysbakken annet enn dithen at man må kunne snakke godt norsk for å kunne ha ”et bevisst forhold til det å være medlem i SV”, og dermed kvalifisere til medlemskap. Hvis dette ikke er diskriminering, så er ingenting diskriminering!

Lysbakken har således ikke belegg for sine uttalelser i SVs vedtekter. Dersom man har som utgangspunkt at ministeren var riktig informert, så blir den uunngåelige konklusjonen at han støtter opp om de diskriminerende forholdene som hersket under årsmøtet, som vi krever svar på.

Papirene i orden
I forkant av årsmøtet i Bergen SV 22.01.2010 leverte vi ei liste over 84 gamle og nye medlemmer i SV. Lista inneholdt navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer til disse personene. Alle hadde “utenlandsk” klingende navn. Motparten bestridde at dette var dette var gyldige medlemmer. Vi kan bekrefte at alt hadde foregått i henhold til SVs vedtekter.

Vi sitter med kopier av individuelt underskrevne kvitteringer på betalt medlemskontingent (kontant betaling) fra de som meldte seg inn. Bergen SV har også gjenpart av disse. Så beskyldningene om at de skal ha meldt seg inn kollektivt, er bare tull. Videre hadde vi den 21. januar inngått en avtale med Bergen SV, ved partisekretær, om hvordan dette skulle ordnes praktisk. Denne avtalen gikk ut på at liste med navn og personalia skulle sendes på epost til sekretæren, og at pengene skulle betales til Bergen SVs kontonummer. Denne avtalen ble inngått i samråd med SV sentralt.

Likevel valgte ledelsen i Bergen SV dagen etterpå å sette til side denne avtalen. Denne handlemåten forundrer oss, da det ikke foreligger vedtak i SV sentralt eller lokalt som støtter denne avgjørelsen. Peter Pareliussen, som er etnisk norsk, forteller også at han for mindre enn et år siden ble vervet på akkurat samme måte, med kontant betaling til styremedlem og kvittering fra standard verveblokk, og ingen har noen gang betvilt hans medlemskap i partiet. Dette vitner om at her har det funnet sted en forskjellsbehandling. Et etablert medlem av Bergen SV (Knut Johan Larsen) har også i media karakterisert ledelsens handlemåte her som ”bevisst lureri”.

Verdifullt engasjement
Faktum er at Bergen SV nå har mange medlemmer med flerkulturell bakgrunn takket være Amir Payans engasjement. Vi etniske minoriteter må oppleve at vi ikke blir diskriminert fordi vi ser annerledes ut, har en annen tro eller en annen kulturell bakgrunn. Og vi må få lov å delta på samme måte som alle de andre og velge den kandidaten vi ønsker.

Argumentene som blir brukt mot vår minoritetsgruppe i Bergen SV hørte man første gang for 33 år siden, men den gangen ble de benyttet mot kvinnene. En kvinne kunne ikke ta plassen til en flink og erfaren mann, ble det sagt. Det ville skade partiet, ble det påstått. Det måtte en Gro Harlem Brundtland til for å bryte gjennom muren og åpne veien for kvinnenes inntog i rikspolitikken og regjeringen. Gro og kvinnene i hennes generasjon måtte gå en lang vei før de nådde fram. Det bør selvsagt ikke ta like lang tid for oss.

For mer informasjon kan jeg nåes på følgende måte: [email protected] og mobil: 96 51 25 96