Nytt miljøprosjekt på Furuset

På jobb: Mange kinesere bor i Østerrike uten papirer, hevder talsperson for miljøet.
Foto: Flickr Creative Commons
Furuset bydel skal bli mer miljøvennlig. For å finne løsninger som er bra for miljøet har miljøprogrammet FutureBuilt holdt en konkurranse om utviklingen av bydelen. 13. januar ble 14 ulike forslag til miljøvennlig arkitektur stilt ut på Furuset senter. Målet til FutureBuilt er å bygge ut 25-35 prosjekter. Et av disse prosjektene er Furuset senter. […]

Furuset bydel skal bli mer miljøvennlig. For å finne løsninger som er bra for miljøet har miljøprogrammet FutureBuilt holdt en konkurranse om utviklingen av bydelen.

13. januar ble 14 ulike forslag til miljøvennlig arkitektur stilt ut på Furuset senter. Målet til FutureBuilt er å bygge ut 25-35 prosjekter. Et av disse prosjektene er Furuset senter.

Utstillingen viste hvordan Furuset, en av Oslos mest mangfoldige bydeler, kan se ut om 20 år. 

– Furuset skal utvikles til å bli et forbilde for andre områder og et godt sted for det flerkulturelle Oslo, sa byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H) i sin tale på utstillingen.

Flere innvandrere kommer på trygd

En ny rapport viser at innvandrere oftere får trygd enn etniske nordmenn.

Det er Frischsenteret som har laget rapporten. Den viser at veldig mange innvandrere går ut av arbeidslivet etter 10-15 år i Norge. Men innvandrere fra Sri Lanka, Bosnia og Chile jobber omtrent like mye som etniske nordmenn, skriver e24.no.

Blant de tidligste innvandrerne fra Pakistan hadde så mye som 50 prosent trygd i 50-årsalderen, sammenlignet med 15-20 prosent for nordmenn med samme utdanningsnivå.