Mødredødeligheten fortsatt høy i Afghanistan

Lever for å redde liv i Afghanistan

Engasjement. Den Afghanske jordmorforeningen ble etablert i 2005. Foreningen jobber med helsespørsmål og kvinnerettigheter.
Foto: Uzma Rana
Da afghanske Feroza Mushtari var tenåring, reddet hun livet til en fødende nabokone ved å kle hun seg ut som en mann. I dag er hun jordmor og jobber for at enda flere unge jenter skal velge dette yrket, som det er desperat behov for i det krigsherjede landet.

Da Mushtari var i begynnelsen av tenårene, fikk en nabo store problemer under en fødsel. Det var fare for at både hun og barnet kunne dø. Alle var enige om at hun måtte på sykehus, men det var ingen menn i nærheten som kunne følge den fødende kvinnen. Og Taliban tillot ikke kvinner å reise uten mannlig følge. 
 

Jeg var mer enn glad den kvelden, jeg hadde reddet et annet menneskes liv.

Bekymret: Lisa Sivertsen, kommunikasjonssjef ved Care i Oslo, sier kvinners situsjon i Afghanistan fremdeles er meget vanskelig.
Foto : Uzma Rana
– Kvinnen satte seg ned og gråt, vi så den gravide kvinnen nærme seg døden. Da bestemte jeg meg for at jeg måtte hjelpe dem. Jeg tok på min brors klær og øvde på å snakke som en mann, forteller den unge jordmoren på 26 år.
Kall: Da Feroza Mushtari var tenåring reddet hun en fødende kvinne fra døden. Det fikk henne til å velge jordmoryrket.
Foto : Uzma Rana
Taxien raste mot sykehuset, de ble ikke stanset av Taliban, og det gikk bra med både nabokona og barnet.
– Jeg var mer enn glad den kvelden, jeg hadde reddet et annet menneskes liv, sier Mushtari. Det var den kvelden hun bestemte seg for å bli jordmor. I dag mer enn ti år senere leder hun en afghansk jordmorforening som samarbeider med Afghanistankomiteen i Norge.  
Kulturelt akseptert 
–  Utdanningen er kun tillatt for kvinner i Afghanistan, det gjør at yrket er kulturelt akseptert. Folk i Afghanistan stoler på oss, og den tilliten har gjort at vi kan styrke kvinnenes stilling. Vi har til og med elever som har slektninger som er med i Taliban, forteller Mushtari. 
Høy dødelighet
Til tross for ti år med massiv bistand er Afghanistan fortsatt et av landene i verden hvor det er farligst å bli gravid. To ganger i timen dør en afghansk kvinne på grunn av komplikasjoner ved graviditet og fødsel. Barnedødeligheten er også skyhøy.
– Situasjonen er allikevel mye bedre nå enn for ti år siden, vi har flere jordmødre og det utdannes jordmødre 34 forskjellige steder i Afghanistan. Men fortsatt står vi overfor store utfordringer. Sikkerhetssituasjonen og manglende infrastruktur mange steder i landet gjør selvfølgelig også jobben vår vanskeligere, sier Mushtari.
Ustabilt
Den afghanske jordmorforeningen, der Mushtari er leder, ble etablert i 2005. Det er en fagforening som i tillegg til å jobbe med å forbedre kvinners helsesituasjon også kjemper for kvinners rett til utdanning og mot vold mot kvinner.
– Kvinners situasjon i Afghanistan er utsatt. Det å jobbe for kvinners rettigheter blir ikke sett på med blide øyne av tradisjonelle makthavere i landet. Det er et ekstremt press mot folk som jobber for kvinners likestilling i Afghanistan. Kvinnelige politikere trekker seg og de som jobber for likestilling får stadig trusler, forteller Lisa Sivertsen, kommunikasjonssjef ved hjelpeorganisasjonen Care i Oslo.
Hun informerer om at mødredødeligheten generelt i verden har sunket betydelig, men at det i Afghanistan ikke har skjedd noen særlig endring. Likevel er det visse tegn til forbedring. Antallet fødsler hvor kvalifisert hjelp er tilstede har økt de siste årene til nesten tyve prosent, og antallet hjemmefødsler er på vei ned.

Fattigdom er et enormt problem som skaper flere utfordringer ved svangerskap og fødsler. Mange kvinner får ikke lov til å oppsøke hjelp når de trenger det. Svært mange unge jenter blir gravide, minst 43 prosent av afghanske bruder er under 18 år.

Holdningsendringer
– Kvinner må be mennene om tillatelse til å søke helsehjelp, og mange menn er kritiske til prevensjon. Det hender at kvinnene har mange og tette fødsler. Det er en stor risiko for disse unge jentene, sier Sivertsen.
Hun forteller at Care jobber med endre afghanernes holdning til prevensjon. Organisasjonen jobber også med å lære opp flere kvinnelige helsearbeidere, særlig utenfor Kabul og større byer. Det hjelper kvinner til å bygge et eget inntektsgrunnlag.
Fakta:
Feroza Mushtari, er konstituert leder for den afghanske jordmorforeningen (Afghan Midwives Association, AMA)
I 2005 ble afghanske jordmødres egne fagforening etablert, de er aktive i 27 av Afghanistans 34 provinser, og tilbyr faglig støtte og utvikling for medlemmene. Deres erfaringer kan formidles i dialogen og lobbyarbeidet overfor afghanske helsemyndigheter og internasjonale donorer.
Afghanistankomiteen i Norge har samarbeidet med Nangarhar Institute of Health Sciences med støtte fra  FOKUS/Norad siden 2002. Fra 2010 er partnerskapet utvidet til å inkludere Den afghanske jordmorforeningen (AMA).