Multikulturalisme betyr toleranse

I en tale under den årlige internasjonale konferanse om sikkerhetspolitikk i München, proklamerte Storbritannias statsminister David Cameron at det flerkulturelle samfunn har mislyktes. Har han rett?
Milana Knezevic, redaktør i studentavisen York Vision
Latest posts by Milana Knezevic, redaktør i studentavisen York Vision (see all)

Løsningen han foreslo, var at Storbritannia må bygge en sterkere nasjonal identitet for å forhindre en økning av ekstremisme innenfor egne landegrenser. 

Det er ingen tilfeldighet at Cameron har tatt dette opp nå. Sikkerhetsspørsmålet er noe det britiske folk bryr seg om. Selvmordsbomberne fra London i 2005 var alle oppvokst i England. Innenriksdepartementet økte nylig terrortrusselnivået fra ’betydelig’ til ’alvorlig’. Samtidig brer det seg en stadig større høyrebølge over landet. Ultrakonservative og fremmedfiendtlige British National Party (BNP) fikk over 500 000 stemmer ved fjorårets valg, mens den enda mer ekstreme grupperingen English Defense League (EDL) har bygget opp en stadig større tilhengerskare over de siste månedene. En fersk landsomfattende meningsmålingen viste at 48 prosent av briter kunne tenkt seg å støtte høyreekstreme partier om de kvittet seg med sitt voldelige image.

Cameron hadde her en gyllen mulighet til å vise befolkingen at han tar trusselen på alvor og samtidig til å snappe opp velgere som er desillusjonerte med den nåværende innvandrings- og integreringsdebatten.

Minoriteter = ekstremister?

Tilnærmingen han har valg er imidlertid veldig problematisk. I samme åndedrag som han snakker om forskjellige kulturer innenfor Storbritannia, nevner han planer om å kutte støtte til ekstreme grupperinger. Her setter han et likhetstegn mellom det flerkulturelle britiske samfunnet og ekstremisme. Multikulturalisme er et begrep som kan være særskilt vanskelig å definere, det kan brukes i sammenheng med alt fra eksotiske matretter til debatten rundt religiøse skoler. Men det som ligger i bunnen er i første omgang aksept og dernest toleranse for forskjellige grupper innenfor gitte landegrenser. Dette i seg selv leder ikke til ekstremisme. De som velger å spre hat og vold i land de har tilbrakt hele sitt liv i er ikke multikulturelle. De viser verken aksept eller toleranse for et samfunn hvor flere kulturer lever side om side.

Curry på alle bord

Ved å hevde bastant at multikulturalisme har feilet, setter man automatisk en stor svart strek over alt det positive denne tilnærmingen har brakt med seg. Storbritannia har en lang innvandringstradisjon, og spesielt fra tidlig på 1900-tallet har det britiske samfunnet vokst i mangfoldighet. Multikulturalisme er grunnen til at curry er hverdagskost i britiske hjem. Det er grunnen til at Rio Ferdninand er kaptein på fotballandslaget. Å sette multikulturalisme opp mot ekstremisme, og si at her er det en viktig sammenheng, er å insinuere at ekstremisme er en regelen i et flerkulturelt samfunn, og ikke unntaket. Det er rett og slett ikke sant.

Multikulturalisme er grunnen til at curry er hverdagskost i britiske hjem. Det er grunnen til at Rio Ferdninand er kaptein på fotballandslaget.

Toleranse og respekt
Hvis et av de mest mangfoldige samfunn i Europa legger multikulturalismen død, hva betyr det for samfunn som Norge, hvor vi ikke har den samme tradisjonen? Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde sa tidligere i år at ”flerkultur vil rive vårt land i fillebiter”. Dette ikke er hensikten med multikulturalisme. Selvfølgelig skal alle land beskytte og være stolte av sin egen kulturarv. Multikulturalisme går ikke imot dette, tvert om. I sin reneste form står dette begrepet for respekt og toleranse for alle kulturer som måtte befinne seg i samfunnet vårt.

Gammelt tankegods 

Det flerkulturelle samfunn blir ofte kalt et eksperiment av dets motstandere. Vel, i Norge har vi allerede eksperimentert med assimilering. Det var en tid da samisk arv og tradisjoner ble undertrykket, og det samiske folk forsøkt totalt innlemmet i det norske storsamfunnet. Heldigvis kom vi på bedre tanker.

Det er ingen tvil om at både Storbritannia og andre land ledere må ta sikkerhetstrusler på alvor. Men å legge skylden for ekstremisme på multikulturalisme, er totalt å villede folket i hva som egentlig ligger i begrepet. Det er populistisk, og det er skadelig både for det flerkulturelle samfunn og den konstruktive sikkerhetsdebatten.