Behov for flere innvandrere

– Dette er bare starten på en utvikling. Presset i arbeidsmarkedet har økt mye bare det siste året, og behovet for arbeidskraft vil bare øke i tiden fremover, sier Jarle Hammerstad, informasjonssjef i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) til BT.
Publisert: 11.04.2006 11:27
Latest posts by Publisert: 11.04.2006 11:27 (see all)

I dag er arbeidsledigheten hos innvandrere fra Afrika over 16 prosent – seks ganger høyere enn for nordmenn for øvrig.

Ledigheten fra innvandrere fra Asia og Øst-Europa utenom EU er over ti prosent.

– Svært mange innvandrerne i Oslo er arbeidsløse. Klarer vi å få dem inn i arbeidsmarkedet, har vi løst mange av problemene. Språk er den største barrieren for å få disse inn, sier Hammerstad.

For bygg- og anleggsbransjen har løsningen vært å importere arbeidskraft fra Øst-Europa. Det er ikke nødvendigvis like lett for bedrifter innen varehandel og i helse- og omsorgssektoren.

– Disse jobbene stiller helt andre språkkrav. Men vi ser for oss at det vil bli flere utlendinger også her.