Unge pakistanere foretrekker islamisme

Overdosen av islam i media gir et skjevt bilde av det kulturelle og religiøse mangfoldet i innvandrer-Norge, mener kommentatoren.
Foto: Flickr
Et stort antall unge pakistanere mener landet bør styres av islamsk lov eller militære enn gjennom et parlamentarisk demokrati, viser en undersøkelse offentliggjort denne uken av British Council i forbindelse med valget som skal avholdes 11. mai.

Alderen på de spurte var på 18-30 år. Ifølge tallene er det opptil 94 prosent som mener at ”landet går i feil retning”. Blant utfordringene som fremheves er svak økonomi, energiknapphet og interne problemer med Taliban-opprørerne i de nordvestlige delene av landet.

Kun en fjerdedel av de spurte mener at det eksisterende demokratiske systemet ”har vært til gagn for Pakistan”. 38 prosent foretrekker et rent islamsk lovsystem, mens 32 prosent kunne foretrakk at de militære overtok makten.

– Unge holder på å miste tilliten til det demokratiske systemet, er en av konklusjonene i rapporten.