Taliban kan få ny rolle i afghansk politikk

Foto: Illustrasjon.
Foto: Flickr
Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Fitjar kommune anmeldt for påstått rasisme etter flyktningvedtak - 12.04.2024 Færre innvandrerkvinner går til distrikspsykiatrien - 11.04.2024 Sentrum-politikere feirer Statsforvalterens beslutning - 11.04.2024 Forholdet mellom Taliban og Al-Qaeda spiller en stor rolle for Talibans eventuelle framtid som en maktfaktor i Afghanistan, […]

Forholdet mellom Taliban og Al-Qaeda spiller en stor rolle for Talibans eventuelle framtid som en maktfaktor i Afghanistan, hevder FFI-forsker Anne Stenersen overfor forskning.no.

– Hvis Taliban ønsker politisk makt i Afghanistan, og å bli akseptert av verdenssamfunnet, må de ta fullstendig avstand fra Al-Qaeda. Siden Osama bin Laden ble henrettet er dette nok blitt lettere.

Ifølge henne er stabile regimer i regionen det beste motmiddelet mot et scenario preget av økt anti-amerikanisme, ifølge Stenersen.

– Et stabilt Afghanistan må ha rom for religiøs konservatisme. Her er det viktig å skille mellom religiøs konservatisme og støtte til internasjonal terrorisme. Afghanistans ledere må holde en løpende dialog med de religiøst konservative, sier hun til forskning.no.