Utrop for fem år siden: Smålig erstatning til taterne

Holger Gustavsen i Taternes landsforening er kritisk til erstatningsordningene den norske staten tilbyr taterne. Han får støtte av fagfolk og politikere.

Holger Gustavsen, leder i Taternes landsforening, er ikke fornøyd med billighetserstatningsordningen.

– Det finnes ingen særlig billighetserstatning for tatere, fordi det er en erstatning som gjelder for alle. Jødene fikk en egen erstatningslov, vi mente at taterne skulle hatt det samme.

– Taterne burde hatt kollektive erstatningsordninger på linje med jødene og samene, mener forskningssjef Bjørn Hvinden i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Hvinden forteller at billighetserstatningen, som tatere kan få i dag, er individuell og den må først gjennom en rettsbehandling.