Fakhra Salimi fikk Plan Norges Jentepris 2013

Fakhra Salimi er leder i MiRA-senteret.
Foto: Utrop
Fredag 11. oktober ble Fakhra Salimi, leder for MiRA-Senteret, tildelt Plan Norges Jentepris. 

Fakhra Salimi under mottakelsen av prisen.
Foto : MiRA-senteret
I juryens begrunnelse står det at «i over tre tiår har hun bekjempet rasisme og diskriminerende praksis fra storsamfunnets side, samtidig som hun har konfrontert undertrykkende tradisjoner i minoritetsmiljøer. Hun har gitt oss kunnskap om minoritetsjenter og kvinner gjennom flere tiår. Og hun har bidratt til å styrke rettighetene til innvandrerkvinner, og skapt større forståelse for norsk kultur i innvandrermiljøer».

– Prisen er til alle kvinnene
I sin takketale understreket Fakhra Salimi at det «Over flere tiår har vært mange modige kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn som har bidratt til MiRA-Senterets utvikling og stått på barrikadene i kampen for likestilling.

Fakhra Salimi under mottakelsen av prisen.
Foto : MiRA-senteret
Denne prisen tilhører alle disse kvinnene.» Det skriver MiRA-senteret på sine hjemmesider. 

Plan Norge arbeider for å synliggjøre jenter og kvinners levekår, både nasjonalt og internasjonalt. Et viktig moment er at søkelyset ikke ensidig rettes mot de umenneskelige forhold jenter lever under i mange land, dog dette er verdig oppmerksomhet. Plan Norge jobber i tillegg for ytterligere empowerment av disse jentene.

Fakhra Salimi under mottakelsen av prisen.
Foto : MiRA-senteret

Salimi følte seg dypt beæret over å motta prisen, skriver senteret på sine hjemmesider.