– Må lede an i kvinnekampen

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (1986-89; og 1990-96) var en av hovedtalerne under konferansens første dag.
Foto: Claudio Castello
Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland kom på den internasjonale konferansen Women, Power and Politics – The Road to Sustainable Democracy (#WPPOslo) med klar beskjed til landets politikere.

– Rettigheter er ikke statiske, men må kontinuerlig kjempes for slik at de skal kunne bli opprettholdt. Vi ser for tiden en tendens, særlig i internasjonale og bilaterale fora, at enkelte land gjør tilbakeskritt på rettighetsfronten under å fronte tradisjonelle verdier og kulturarv. 

Hun fikk medhold fra statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Næss Stub.

– Vi skal fortsette å bidra til å bekjempe vold mot kvinner, seksualisert vold under væpnede konflikter og for kvinners reproduktive rettigheter, og retten til å arve land.

Når flere land inkluderer kvinner, både i politikken og i økonomien, så er det en vinn-vinn-situasjon.

Stub minnet om hvor viktig det er å støtte regjeringer verden over som utviser progressivitet på feltet, ikke bare på papiret, men også i konkret handling.

Stemmerett i fokus
#WPPOslo er en internasjonal konferanse som ble arrangert av FOKUS – Forum for Kvinner og Utvikling og Institutt for fredsforskning (PRIO), på oppdrag fra den regjeringsoppnevnte Stemmerettskomitéen og markerte avslutningen på stemmerettsjubileet.

Rundt 300 deltakere var påmeldt og fant veien til Radisson Blu Scandinavia. En av disse, nyvalgt leder for UNWomen, Phumzile Mlambo-Ngcuka, takket det mangeårige norske bidraget.

– Når flere land inkluderer kvinner, både i politikken og i økonomien, så er det en vinn-vinn-situasjon, påpekte hun.

Hun hadde et klart råd til kvinner: 

– Ikke sitt stille lengst ned i hjørnet. Skal vi hevde oss og overtale samfunnet til mer inkludering, så er vi nødt til å opptre handlekraftig, snakke høyt og klart, sa Ngcuka til de flere hundre fremmøtte.