Snakker perfekt dansk, får gode karakterer og har faren i Danmark - skulle likevel kastes ut

Danske politikere redder Songül

 
Foto: Asem Elgiouane
Alle Folketingets partier bortsett fra Dansk Folkeparti vil nå gi loven tilbakevirkende kraft slik at 30 barn og unge som oppholder seg i ulovlig i Danmark, blant dem videregåendeeleven Songül Yüksel fra Køge, kan få bli hos sine familier. Men hele utlendingsloven bør gjøres om, mener barneorganisasjoner.
Asem Elghiouane
Latest posts by Asem Elghiouane (see all)

Justisminister Karen Hækkerup (Socialdemokraterne) og Folketinget vil innen kort tid gi loven tilbakevirkende kraft, så det blir mulig for den tyrkiske gymnasieeleven Songül Yüksel fra Køge å bli boende med sin far og sine søsken i Danmark.

Lovendringen skal også gjøre det lettere for minst 30 andre barn og unge å leve sine familieliv i Danmark. Tallet er et anslag fra det danske Rigspolitiet som har tilflytt Dagbladet Politiken via det danske Justisdepartementet.

– Men det kan ikke utelukkes at det kan være flere barn og unge som er i samme situasjon, skrev departementet i en mail til avisen.

Foto : Asem Elgiouane

Mitt liv er i deres hender. Og jeg venter spent på hva dere bestemmer dere for.

Justisministeren holdt et hastemøte med folketingspartienes innvandringspolitiske talsmenn 28. februar, etter at mediene hadde skrevet om den 19-årige tyrkiske gymnasieeleven Songül Yüksels sak. Hun er blant de omtrent 30 velintegrerte barn og unge som ifølge dagens lovgivning må forlate Danmark på tross av flere års familieliv og skolegang i landet.

På møtet åpnet alle partier bortsett fra Dansk Folkeparti for å se nærmere på ministerens muntlige utspill om å gi loven tilbakevirkende kraft, så de omtrent 30 barna kan dra nytte av oppmykingen i utlendingsloven fra 2012.

– Det jeg gjerne vil, og det Folketingets partier i dag har sagt ja til, er å prøve å skape mulighet for at Songül og andre barn og unge som vi kjenner til, kan få mulighet for at få sin sak prøvd etter de nye reglene, sa justisminister Karen Hækkerup etter møtet til mylderet av journalister. Hun fortsatte:

– Det vi ser på, er et kirurgisk inngrep som handler om den gruppen av unge mennesker som var i Danmark da de nye reglene ble vedtatt, men som har fått sin sak behandlet etter de gamle reglene.

Loven bør “finkjemmes”
Men det skal mer til enn bare å redde de 30 barn og unge før en lang rekke barneorganisasjoner vil si seg tilfredse. Både Redd Barna og Barnerådet i Danmark mener nemlig at utlendingsloven helt generelt bør gjennomgås på nytt og “finkjemmes”.

Redd Barna mener at nå når politikerne allikevel har tatt en ekstra kikk på utlendingsloven, så burde de “gjøre arbeidet ordentlig” og revidere hele loven.

– Vi mener at politikerne bør gjennomgå utlendingslovgivningen i detalj og ta stilling til hvorvidt Danmark lever opp til FN’s barnekonvensjon. Akkurat nå lever vi ikke opp til kravene, for når myndighetene ved at det sitter barn i Danmark i en usikker og uviss situation hvor de risikerer å bli hjemsendt, så er det ødeleggende for barn, sier pressesjefen i Redd Barna Janne Tynell til Politiken.

Hun understreger dog at organisasjonen mener at det er: “godt at politikerne endelig har fått øynene opp for de barna som har vært i klemme i nettopp denne delen av lovgivningen”.

Tonene fra Redd Barna finner gjenklang hos Barnerådet i Danmark som også mener at politikerne bør revidere utlendingsloven.

– Det er på høy tid at politikerne får revidert hele lovgivningen på utlendingsområdet. Den bør justeres og gås etter i sømmene, sier Barnerådets formann Per Larsen til Politiken.

Børnerådet peker i likhet med Redd Barna på at FN’s barnekonvensjon bør skrives inn i dansk lov.

– Barnets beste skal ganske enkelt veie tyngre når myndighetene treffer beslutninger. Hvorfor spør vi ikke barnet selv hva det mener, spør han.

“Mitt liv er i deres hender”
Songül Yüksel selv hadde et tydelig budskap til politikerne etter det politiske møtet som skulle bestemme hennes og de andre barna og unges skjebner.

– Mitt liv er i deres hender. Og jeg venter spent på hva dere bestemmer dere for. Jeg er virkelig glad for at dere hjelper meg. Men jeg håper virkelig også at dere finner en løsning, så jeg ikke hele tiden behøver å skulle overbevise Danmark om at jeg er integrert, sa hun og understreket at det ville være merkelig hvis ikke politikerne gjorde noe med saken.

– Det er jo klart at politikerne kan se det. De kan vel se hvor urettferdig og umenneskelig det er at jeg ikke skal få lov å være hos min far og mine søsken, sa Songül.

En 18-årig jente, den ghanesiske tiendeklassingen fra Amager, Claudia Otoo, er også blitt utvist til Ghana, selv om ingen venter henne der og selv om hun ikke kjenner noen i det afrikanske landet. Også hun var fortrøstningsfull etter det politiske møtet.

– Der er håp. Nå er det en sjanse for at jeg kan bli hos min far. Jeg er glad for at de fleste partier vil gjøre noe. Hvis vi ikke hadde snakket med dere i mediene, så hadde vi nok sittet på hvert vårt fly på vei til hvert vårt land, sa Claudia.

Asem Elghiouane er journalist for den danske avisen Dagbladet Politiken. Saken sto først på trykk i avisen Opinion og er oversatt og gjengitt med tillatelse.  

FAKTA:
Saken til Songül Yüksel har fått stor medieoppmerksomhet i Danmark. Faren til Yüksel har lovlig opphold i Danmark, men datteren har ikke fått opphold i landet pga det spesielle danske tilknytningskravet, som går ut på at en person må ha samlet mer tilknytning til Danmark enn noe annet land. Siden moren bor i Tyrkia, og jenta selv kom som 16-åring til Danmark, har søknaden hennes om opphold blitt avslått. I 2012 ble loven endret slik at det skulle bli lettere å få familiegjenforening i denne typen saker. Det skulle tas mer hensyn til hvor godt integrert forelderen som bor i Danmark, er. Siden Yüksel kom til Danmark før 2012 har hun imidlertid ikke kunnet nyte godt av den nye loven –  før nå. Pressen har trukket frem hennes fremragende resultater på skolen og gode danskkunnskaper, noe som har bidratt til å få politikerne interessert i saken.