Flere skoler vil lære barna om sex

Kondomer brukes for å unngå å bli gravid. Men de er også viktige for å forebygge kjønnssykdommer. I uke 6 lærer barn på skoler i Oslo om sex
Foto: Paul Keller
Barn på barneskolen og ungdomskolen lærer om sex. "Uke 6" er en kampanje som gir gratis bøker og brosjyrer til skolene.

Lærere ved nesten 40 Oslo-skoler har fått materiell fra Uke 6. Det skriver foreningen Sex og Politikk i en pressemelding.

Kampanjen har tidligere vært for for 7.– 10. trinn. Det er første gang i år at kampanjen har materiell som passer fra 4. trinn. Uke 6 har også et eget materiell om temaet “familier”. Elevene får diskutere om de ulike typene familier som finnes. Det finnes for eksempel barn som har skilte foreldre, barn som har to mødre, barn som har to fedre osv. Barna snakker også om hva de mener er “den gode familien”.

– Familier er forskjellige, og ordet “familie” forandrer seg med tid og sted, forteller Gry Stordahl, kampanjeleder i Sex og Politikk.

– Ordet familie kan bety mye forskjellig, sier Gry Stordahl, kampanjeleder i Sex og Politikk.
Foto : Hilde Zwaig Kolstad

Familier er forskjellige, og ordet “familie” forandrer seg med tid og sted.

–  Å lære barn hvor forskjellige familier kan være, vil gjøre at barna forstår dem som har familier som ikke er bare mor, far og barn, sier hun. – Vi ønsker å gi lærerne et nyttig og morsomt verktøy å jobbe med.

Viktig
Over 50 000 elever over hele landet får seksualundervisning i flere fag. De snakker om temaer som seksualitet, kropp, følelser, grenser og forhold mellom mennesker. Uke 6 passer godt til læreplanene, og til å jobbe for trivsel og mot mobbing, mener foreningen Sex og Politikk.

Seksualundervisningen er viktig for barn i Oslo. Det står det i en plan for forebygging av uønskede graviditeter og abort. Planen ble vedtatt i Oslo Bystyre for ikke lenge siden. I januar begynte bydelene Grünerløkka og St.Hanshaugen å jobbe på nye måter for å få færre aborter.

Hele året
Materiellet fra Uke 6 kan du finne på Internett hele skoleåret. Kampanjen vil inspirere til god seksualundervisning og samarbeid mellom lærere i forskjellige fag. Materielle er tilpasset forskjellige aldre og byr på varierte metoder og øvelser, skriver Sex og Politikk i sin pressemelding. Det står det også at Uke 6 brukes av skoler, skolehelsetjeneste, helsestasjoner for ungdom og andre som underviser eller snakker med barn og unge om temaer knyttet til seksualitet.