Innvandring ga lavere lønn

Bedrifter i Norge har ikke alltid full kontroll på hvordan underleverandørene deres behandler sine ansatte. Arbeidsgiverne må bli flinkere til å kontrollere hvem de kjøper tjenester av, mener forsker.
Foto: Ken Walton
I byggebransjen tjente EU-innvandrere 30 kroner mindre enn sine norske kolleger. Det førte til at lønnen ble lavere for alle.

De som kommer fra Øst-Europa, kan jobbe i Norge. Det gjelder alle land som er med i EU. Flere østeuropeiske land ble medlem i 2004. Derfor har det kommet mange fra disse landene til Norge. Det har gjort at veldig mange mennekser konkurrerer om de samme jobbene. Derfor har lønningene blitt lavere. Det skriver VG. 

– Innvandrerne har fått lavere lønn enn nordmenn. Det ser vi særlig innenfor renhold og byggebransjen, sier Roger Bjørnstad til NRK.

Bjørnstad er økonom. Han jobber for et firma som heter Samfunnsøkonomisk analyse. Han har skrevet en rapport om arbeid og lønn i Norge. Den har han skrevet sammen med flere andre forskere. 

I 2012 tjente en norsk bygningarbeider 200 kroner timen. En arbeider fra ett av de ti nye EU-landene tjente 170 kroner.