Lettnorsk: Skal undersøke innvandreres helsebehov

Forskningsprosjekt skal gi innvandrere bedre behandling i Helse-Norge.

En undersøkelse laget av Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI) viser at innvandrere har problemer med det norske helsesystemet. Nå vil senteret lage et prosjekt for å gi innvandrerne bedre behandling.

Tall fra undersøkelsen viser at innvandrere særlig i ikke-vestlige grupper ofte har livstilssykdommer. De blir blant annet syke fordi de trener for lite, men for eksempel også av å spise feil type mat. 

Legevakten i Oslo sier at det blir mange problemer fordi pasientene ikke kan snakke godt nok norsk. Derfor får mange innvandrere feil forventninger til behandlingen, og legene klarer ikke å følge opp like godt som med norske pasienter.

Ønsker god behandling

Vi ønsker å lage et system som gir innvandrerne akkurat like trygg behandling som alle andre får

Først og fremst er målet med undersøkelsen å få til en bedre og mer effektiv behandling av innvandrerpasientene, forteller Ursula Goth, lege i NAKMI:

– Spesielt ønsker vi å lage et system som gir innvandrerne akkurat like trygg og sikker behandling som alle andre får. Dessuten er det veldig viktig å finne ut hvilke forskjeller det er mellom pasienter som er etnisk norske og de som er innvandrere. Her skal vi lage en sammenligning, sier legen.

Det er også viktig å få innvandrere til å forstå mer om egen helse og  forstå bedre informasjonen fra det norske helsesystemet. Da vil innvandrerne også bruke fastlegene på en bedre måte.
Hvordan gå videre?

Gjennom intervjuer skal NAKMI samle informasjon fra fastleger og fra de største innvandrergruppene i Norge. Deretter skal de analysere informasjonen.

– Til sist skal vi lage en spørreundersøkelse blant pasienter med innvandrerbakgrunn. Det er viktig for pasientene å vite at undersøkelsen er anonym, skriver Goth i en e-post.

Ifølge Goth vil prosjektet vil være viktig for forskning om innvandreres helse, for utdanningen av fastleger og for å lage et helsetilbud som virker bedre for alle.

Ordforklaringer:

undersøkelse – vitenskapelig arbeid, for eksempel å finne ut hvordan en sykdom smitter fra en person til en annen

livstilssykdommer – sykdommer du kan få på grunn av måten du lever på, for eksempel kan du bli syk av å røyke hver dag

forventning – håp, det du tror kommer til å skje i framtiden

følge opp – jobbe videre med, jobbe videre mot et mål

analysere – forstå sammenhengene i et problem eller en sak