Justisminister Tor Mikkel Wara vil ha slutt på kjønnslemlestelse.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er å forandre eller skjære bort de ytre kjønnsdelene. Mange kaller det omskjæring eller sunna. I Norge er det forbudt.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

I mange land er det en tradisjon å kutte eller sy i jentenes underliv. Det gjør veldig vondt. Jenta kan ha store smerter hele livet. Det gjør vondt å tisse, å ha menustrasjon og å ha samleie. 

Det er forbudt å kjønnslemleste jenter og kvinner i Norge. Det er også forbudt å sende jentene eller kvinnene til hjemlandet for at de skal bli kjønnslemlestet.

De som jobber i barnehage, i barnevern, på helsestasjoner, legekontorer og sykehus skal si ifra om de tror noen jenter skal bli kjønnslemlestet.  De skal varsle politiet. Det er ikke lov ikke å si ifra.

Nå vil justisminister Tor Mikkel Wara at alle skal varsle om kjønnslemlestelse. Hvis de ikke sier ifra, kan de få straff.

“Alle” er naboer, venner, familie og slektninger. Det er ulovlig ikke å si ifra.

Ordforklaringer
Kjønnslemlestelse