Agnes Lorås kunne ikke si til noen at hun var same. Nå er hun stolt av å være same.
Foto: Maret Beret Sara Oskal /NRK
Agnete Lorås er 96 år. Hun er same. Familien visste ikke at hun var same før hun var 90 år. Leserne av avisen Ávvir har kåret henne til Årets same.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Samene er et urfolk i Norge. Urfolk er det folket som bodde først i et land.

Da Agnete var 11 år, sa læreren:

– Det er ikke lov å være same.

Norge gjorde samene til ikke-mennesker.

Alle barna måtte snakke norsk. Læreren slo dem som snakket samisk.

Moren til Agnete sydde og vevde klær. Faren var fisker. Agnete hadde fem søsken. Familien bodde i Finnmark. Finnmark er lengst nord i Norge.

Krig mot Tyskland
I 1940-45 var Norge okkupert av Tyskland. i 1944 og 45 tente tyskerne tente på veldig mange hus og bygninger i Finnmark. Tyskerne brant alt for å stoppe den russiske hæren. Russerne kriget mot tyskerne.

Hele Finnmark brant. Agnete måtte flykte. Hun dro til Trondheim. Hun giftet seg. Hun fikk barn. Hun fikk jobb. Agnete sa ikke til noen at hun var same. Det var hemmelig. Hun sier det var en skam å være same.

Da Agnete var 90 år, sa hun til familien at hun var same. Høsten 2018 snakket hun på tv om å være same.

– Norge gjorde samene til ikke-mennesker, sa Agnete.

Presidenten på Sametinget heter Aili Keskitalo. Hun takket Agnete.

– Agnete er modig, sa sametingspresidenten. Å være modig betyr at du ikke er redd.

Samene synes også Agnete er modig. De sier til same-avisen Ávvir at Agnete er Årets same.

Kilde: nrk.no

FAKTABOKS: HVEM ER SAMENE?
Samene er en folkegruppe og et urfolk. Urfolk har bodd lenge i et land. Samene bor i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Det er litt over 60 000 samer. Cirka 40 000 av dem bor i Norge. De bor i hele landet. Flest samer bor nord for Saltfjellet. Saltfjellet ligger langt nord i Norge.

Språket til samene heter samisk. Litt mer enn 30 prosent av samene i Norge snakker samisk. Resten snakker norsk.

Før bodde samene i lavvoer. Lavvoer er telt. Nå bor de fleste i hus. Noen bor i lavvoer. Noen samer driver med reindrift, fiske og småbruk. Andre samer har samme jobber som andre nordmenn.

I 1848 begynte fornorskingen av samene. Fornorsking betyr at de som bestemmer i Norge ville at samene skulle bli mer norske. De ville at samene skulle snakke norsk og ikke samisk. I 1902 fikk bare folk som kunne snakke norsk kjøpe jord i Norge.

Samene var ikke kristne. De trodde på naturguder. Det fikk de ikke lov til. De fikk heller ikke lov til å joike. Å joike er en måte å synge på.

I 1959 fikk samene lov til å snakke samisk i friminuttene på skolen. I 1967 fikk de lov til å lære samisk på skolen.

I 1989 kom Sametinget. Sametinget diskuterer samesaker.

I 1990 bestemte Staten at de skulle støtte samene. Samene skal ha sin kultur nå og i fremtiden.

I dag er samisk kultur og språk akseptert av Norge. Kong Harald og statsminister Erna Solberg har sagt unnskyld til samene.

Kilde: snl.no, ung.no, ssb.no

ORDFORKLARINGER:
Kåre: velge ut (en vinner).
Ikke-menneske: et menneske som ikke verdt noe, et menneske som ingen trenger å tenke på
Okkupere: det at militæret fra et land tar kontrollen i et annet land
Reindrift: det at du har tamme reinsdyr (og at dette er jobben din)