Noe mørkt over Jessheim

Jessheim sentrum ble natt til torsdag 29. juli tapetsert med rasistiske plakater fra Nasjonal Ungdom. Plakatene forårsaket raseri hos mange. Det ble ikke bedre etter at Frp-ordføreren nektet å kommentere innholdet overfor lokale medier.
Dino Prohic
Latest posts by Dino Prohic (see all)


Plakater som hang over alt i Jessheim sentrum en morgen i slutten av juli hadde tekst ”Forsvar Norge” og bilde av en knyttneve som slår ned fargede mennesker. I løpet av natten hadde noen hengt opp plakatene som også hang på rådhuset. Rådmann i Ullensaker Arne Bruknapp kalte hendelsen uakseptabel og lite hyggelig og iverksatte straks oppryddingsarbeid for å få fjernet plakatene.Lokale medier, Romerikes Blad og Ullensaker Blad meldte om saken som skapte en bølge av reaksjoner. Både AUF, SOS Rasisme, Antirasistisk Senter og mange andre organisasjoner var raskt ute og uttrykte misnøye. Etter at ordføreren i Ullensaker Harald Espelund (FrP) nektet å ta klar avstand fra innholdet i plakatene ble diskusjonen opphetet. – Jeg synes ikke at folk skal grise til på denne måten, sa Espelund til Romerikes Blad dagen etter hendelsen. I stedet for å kommentere plakatenes innhold overfor avisen oppfordret Espelund heller dem som står bak plakataksjonen om å stå frem med sine meninger. Navnet Nasjonal Ungdom og deres internettadresse står oppført på plakaten. Budskapet Nasjonal Ungdom formidler på deres hjemmeside er at ”Vi må kjempe mot ødeleggelsen av Norge, mot flerkultur og tvangsintegrasjon. Å spre det nasjonale budskapet er livsnødvendig”. Nasjonal Ungdom er etterkommere av Boot Boys og representerer, i følge Antirasistisk senter, et voldelig miljø som flere ganger har truet antirasister i området.Politijurister på Ullensaker lensmannskontor har vurdert plakatene og kommet fram til at de er klart innenfor ytringsfrihetens grenser og dermed ikke har et straffbart innhold.Vil tie problemet i hjelLeder for AUF i Akershus, Osmund Aukrust sier at det er et rasistisk miljø på Øvre Romerike som har fått lov til å vokse over lengre tid. Mye av årsaken til det ligger i politikernes motvilje til å gjøre noe med problemet. – Den eneste måten å bekjempe rasisme på er å sette fokus på det. Det er uakseptabelt at ordføreren nekter å ta klar avstand fra budskapet i denne plakaten. Hans argument om at mye snakk om problemet kan føre til at nynazister får flere sympatisører holder ikke mål, sier Aukrust. Aukrust mener at ordfører Espelund ikke vil ta klar avstand fra innholdet i plakaten fordi det er i strid med FrP-politikken som spiller på fremmedfrykt. – Han tilhører et parti som er kjent for å være frittalende og som lar alle gjennomgå.

Jeg vet ikke hvorfor det er akkurat nynazister han ikke vil ta avstand fra, sier Aukrust. Espelund tilbakeviser disse påstandene og sier at han er mot alle former for rasisme. – Jeg har ingen problemer med det å ta klar avstand fra alle former for mobbing. Det er ingenting som provoserer meg mer enn hvis noen blir sjikanert på grunn av hudfarge eller religion. Jeg tar sterkt avstand fra enhver form for rasisme, nazisme eller mobbing av noen art. Hvis noen blir forfulgt på grunn av rase, hudfarge eller religion, er det helt uakseptabelt for meg. Det har jeg sagt i alle år, både som FrP-politiker og som ordfører. Det er fryktelig leit at vår kommune brukes til noe slik, sier Espelund.

Han er uenig i Aukrusts påstand om at det er et nynazistisk miljø som skaper problemer på Øvre Romerike. – Jeg ville ikke kalle det et problem. Det er klart at det kan utvikle seg til å være et problem over tid. Jeg mener at media har gjort mye mer ut av denne saken enn den er verdt. Espelund sier at han har tatt initiativ til en felles uttalelse som alle ordførere på Øvre Romerike skal signere. Den politiske ledelsen i Ullensaker kommune ble kritisert fra flere hold fordi de var noe tilbakeholdne med å reagere. Både ordfører og varaordfører var meget vage i sine første uttalelser. Varaordfører i Ullensaker Arnhild Syvertsen fra Kristelig Folkeparti mener at man ikke burde legge så mye vekt på aksjonen på Jessheim. – En strategi er å unngå for mye omtale av disse gruppene. Så kan man være enig eller uenig, men det er en strategi. Disse gruppene ønsker oppmerksomhet, og det får de på Jessheim. De har også på deres hjemmeside takket Romerikes Blad for all publisitet. Det vil si at de har oppnådd akkurat det de ønsket å oppnå, sier Syvertsen.

Vet ikke hvem står bak

I et intervju til Ullensaker Blad fortalte Syvertsen at hun har sett på hjemmesiden til Nasjonal Ungdom. – Det virker som det er snakk om en ungdomsorganisasjon, som blant annet driver trening og kampsport. Selvsagt, når man leser noen av de sakene som er publisert på nettet lukter det litt rasisme fra dette, sier varaordfører Syvertsen.Ordføreren gikk enda lengre og sa at hvem som helst kunne ha stått bak denne aksjonen. Det var derfor han ikke ønsket å uttale seg om denne saken før han så litt nærmere på det. – Det kunne ha vært hvem som helst som hengte opp disse plakatene bare for å provosere.

Jeg ser ikke helt bort fra at noen i det nynazistiske miljøet gjorde dette i Ullensaker fordi dette er en kommune med Frp ordfører, sier Espelund.Han har blitt kritisert i lokale medier fordi han i en uttalelse satte likhetstegn mellom AUF og de ekstreme gruppene. Selv mener han at han er blitt feiltolket.- I etterpåklokskapens lys mener jeg at jeg skulle ha vært klarere i mitt svar til journalisten som skrev dette. Da jeg sa at det kan være hvem som helst som står bak denne aksjonen spurte hun om det kunne også ha vært AUF. Jeg bare lo, noe som journalisten tolket som et ja. Det var aldri mitt ønske å anklage AUF for å stå bak dette, sier Espelund. Leder i AUF Akershus Osmund Aukrust mener at det å fjerne fokuset fra nynazistene er en grov avsporing. Det å si ting som kan tolkes som om AUF kunne ha stått bak denne plakaten er enda verre. – Det finnes ikke ord for å beskrive hvor vondt det er å høre at noen legger skylden på lokallaget til AUF på Jessheim. Mange er såret av dette, men jeg er rasende. Det lokallaget består av 13-16 åringer som har hatt laget i et halvt år. Å si noe slikt er rett og slett uansvarlig, sier Aukrust. – Ingen rasister i UllensakerSelv om AUF kan vise til flere episoder med grov rasistisk vold på Jessheim, mener ordfører Espelund at Ullensaker på ingen måte er en rasistisk kommune. – Folk fra Ullensaker er ikke slik. Det er ikke noe stort nynazistisk miljø her. Det dreier seg om noen få lokale og folk som kommer utenfra for å provosere. Det er fryktelig leit at vi skal ha dette stemplet på oss på grunn av dem, sier Espelund. Han mener at alle sammen må jobbe for å bekjempe nynazistene systematisk. – Slikt må bekjempes med alle midler. Både politiet, skolen og foreldrene har et ansvar. Og jeg, som ordfører, har et spesielt ansvar. Lederen i Akershus AUF er av en annen oppfatning når det gjelder Nasjonal Ungdom og deres engasjement på Øvre Romerike. – Det er sant at denne gruppen er den minste av alle nynazistiske grupper, men de er også de farligste. I følge opplysninger som vi sitter med, har 80 prosent av medlemmer i gruppen begått grove forbrytelser.

Da kan Espelund ikke bagatellisere dem på denne måten, sier han. Aukrust viser til tidligere episoder der en mørkhudet elev ved Romerike Folkehøgskole ble slått ned på Jessheim. – En elev fra folkehøgskolen var ute i Jessheim sentrum i februar i år da han kom inn på en pub. Der var det mange nynazister samlet. Alt begynte med verbale provokasjoner, han ble kalt ”apekatt” og lignende. Så ble han slått ned. Da vi konfronterte Espelund med dette, sa han at rasistisk vold ikke er verre enn annen vold, og vold skjer. Heller ikke argumentet om at nynazister ikke er fra kommunen holder. Så lenge de samles på Jessheim burde Ullensaker kommune ta affære, sier Aukrust. Lukter BrumunddalI forbindelse med propagandaaksjonen, som var størst på Jessheim, er det framkommet påstander om at Nasjonal Ungdom har hatt en treningsleir på Øvre Romerike.

Det samme skrev Romerikes Blad om allerede for et halvt år siden. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har miljøet under oppsikt. – Det er en skyggeside, noe mørkt over Jessheim. Jeg har aldri vært et sted der så mange kjenner en eller annen som er nynazist. Når folk i tillegg er redd for å gå på byen er det ekstra ille. Det lukter Brumunddal langt på vei. Det er ingen ansvarlig politikk å tie om det, men kommunen burde ta ansvar og rydde opp på samme måte som det ble gjort i Brumunddal, sier Aukrust. Ordføreren i Ullensaker liker ikke denne sammenligningen. Han mener at Ullensaker er et trivelig sted å bo for alle. – Vi har norskopplæring i rådhuset. Jeg er ofte der og snakker med elever. Jeg har ikke hørt noe annet enn skryt om hvor godt det er å bo her. Det er ikke riktig av AUF å henge ut Ullensaker som rasistkommune.

Det har de gjort på Utøya og nå gjør de det igjen. Ullensaker er et fredelig sted med gode folk, sier Espelund. Vil ikke gå i fakkeltogAUF har invitert ordføreren til å delta i et fakkeltog mot rasisme på Jessheim. Harald Espelund sier at han frykter at AUFs mottiltak vil provosere fram nye aksjoner. – Jeg sa jeg ikke vil være med på det. Vi har sett tidligere at det kommer folk fra ulike miljøer som lager bråk og spetakkel ved slike arrangementer.

Jeg er redd at det kommer folk fra Blitzmiljøet og ulike andre antirasistiske miljøer som bruker akkurat samme metoder som nynazister. Det ønsker jeg ikke å delta i.- Men hva hvis det ikke kommer folk som vil lage bråk? Hvis det blir en fredelig markering der folk rett og slett tar avstand fra rasisme? – Jeg er sikker at det blir bråk. Det har vi sett tidligere. Dessuten, det å gå i tog vil bare være med på å legalisere påstander om at vi er en rasistisk kommune, sier Espelund.